Thời Mạt Pháp

Vào thời Mạt Pháp người ta dễ nhìn thấy “Nơi giữ đạo trở thành nơi vô đạo”, cái sai được tôn vinh còn cái đúng dễ bị bỏ qua… Giữa CHÍNH & TÀ mong manh như 1 sát nan khiến người tu rất khó tìm thấy được Chính đạo để tu…

Hôm qua có cô em hớt hải chạy ra chỗ tôi: Chị biết gì chưa ? có 1 bạn nữ bị ốp xong nhảy lầu tự tử đó.
Tôi bình thản nói: thời này chuyện đó rất nhiều, rồi em sẽ nhìn thấy nhiều cảnh đó thôi.
Rồi chúng ta sẽ thấy có những ng mất sớm còn đc gia quyến lo hậu sự sẽ tốt hơn mất sau mà k đc lo gì…
Vì sao lại như thế ? Các bạn nghĩ xem vài năm nay người chết như ngả dạ, số ng chết trong vụ dịch bệnh, chiến tranh, nạn thiên tai. Số người chết k đếm xuể, cái chết đau đớn, cái chết tức tưởi, cái chết hận thù, cái chết bơ vơ… vậy sau cái chết không thanh thản đó họ sẽ đi về cảnh giới nào ? Có phải họ sẽ về 3 cõi luân hồi thấp: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không ?
Âm dương không hoà hợp, âm ảnh lên trần… có phải người không biết tu sẽ dễ bị nhiễm âm k ?


Ảnh phía bên là trường hợp 1 bạn được tôi khai mở đường tu cũng được khoảng 2 tuần, thật may bạn ý đã lấy lại cân bằng của cuộc sống.
Đây là 1 trong số đã rất nhiều bạn tìm đến tôi sau khi muốn tìm đến cái chết. Ơn các Ngài, hạnh nguyện của tôi chỉ mong muốn dẫn cho những bạn đủ duyên tu đi đến bến bờ của sự Bình An.
Đối với tôi ngôi Đền linh thiêng nhất nằm trong TÂM mỗi người, bởi vậy các bạn hãy lắng TÂM MÀ TU

Tác giả Jannguyen