Người con Tứ Phủ cần hiểu chuyện

Các đồng nhân, việc bắc ghế hầu Thánh cũng là để gìn giữ & lan toả tinh thần tốt đời đẹp đạo cho bách gia trăm họ nhìn vào mà noi theo.

Tình trạng hiện nay người hầu đồng phần đa do vì sợ mà bắc ghế hầu Thánh, do vì tham cầu giàu sang, hay thích khoe bản thân mà bắc ghế hầu Thánh… bởi vậy người hầu vì lí do này đều rất khó được độ. Vì nếu xem lại các Thánh tích của các Ngài đều là cứu dân hộ quốc, phổ độ chúng sinh, cho nên nếu sự mong cầu không khớp với nguyện của các Ngài đã làm bao lâu nay thì bản thân các Ngài khó độ & không biết phải độ thế nào.

Tiếp theo nữa là người đồng nhân khi hầu Thánh nếu không biết tu để vận hành năng lượng tốt trong bản thể thì khi hầu khó lòng toả bóng cũng rất khó để hấp thụ được năng lượng truyền trao của các Ngài ban cho.

Tất cả các nơi thờ tự như: Phủ, Đền, Điện, Miếu… là những nơi trưởng dưỡng kế thế nuôi dưỡng truyền đời của đạo, cho nên 1 vị thủ nhang gánh trọng trách khá lớn khi lưu giữ & truyền trao cho các thế hệ kế cận. Cũng như vậy với các đồng nhân, việc bắc ghế hầu Thánh cũng là để gìn giữ & lan toả tinh thần tốt đời đẹp đạo cho bách gia trăm họ nhìn vào mà noi theo. Dù nhỏ hay lớn thì mỗi chúng ta đều đang gánh vác trọng trách duy trì kế thế Đạo cho muôn đời sau, cho nên nếu vì Tham mà đến với Đạo bất kể lí do thì bạn đang có lỗi với các Ngài, với Tiên Tổ, với Quốc Gia.

Những lúc loạn thế pháp đạo bạn nên lặng im để mà tu, để mà trau dồi bản thân để mà nuôi dưỡng ý trí sống sao cho tốt đời đẹp đạo !

TG Jan Nguyen

Ước Vọng An Nhiên
Bài viết rất hay rất đúng…để xảy ra tình trạng đồng đua đồng đú ,đồng cú đồng heo đồng nhôm đồng nát tạp nham hổ lốm như hiện nay, thì lỗi đầu tiên là do kẻ đồng nhân ma tâm vọng tưởng tham luyến mưu cầu mà nên, bởi vì chúng nó đã truyền bá tư tưởng sai lệch , tiêm nhiễm những thứ suy nghĩ tham lam vọng tưởng mơ mộng hão huyền vào não của những người Mê Tín , làm cho đại chúng bị lú lẫn đắm chìm vào mộng ảo hão huyền bạc tiền danh lợi, nên mới thành ra cái sự mục rỗng ô nhiễm đảo điên tín ngưỡng tâm linh như ngày nay…nếu như định tội thì đồng đua đồng đú mê lú tâm thần 1 phần, thì kẻ đồng nhân giữ lửa đạo thiêng phải gấp trăm nghìn lần như vậy…chán nản cái cảnh tín ngưỡng thời nay , thật tâm thì ít đảo điên thì nhiều.

TG Jan Nguyen