Tại sao lại phải Hầu Đồng ?

Một câu hỏi mà chỉ có người đã từng nhập Đạo , từng Hầu Đồng mới thấu rõ đôi điều , tuy rằng không hiểu hết về Hầu Đồng , nhưng cũng biết đôi chút về nghi lễ này .
Hầu Đồng là một nghi lễ trong Đạo bốn phủ , là một cách xã phàm nhập Thánh , là sửa mình biến nghiệp . Ngoài ra Hầu Đồng cũng mang lại nhiều phước báo , theo giáo lý nhà Phật có chút tương đồng là gieo Phước lành hưởng quả lành vậy .

Bây giờ xin đi vào chi tiết.
Tại sao nói Hầu Đồng là nghi lễ , cũng như mỗi Đạo điều có nghi lễ riêng , với Đạo bốn Phủ thì Hầu Đồng là một nghi lễ quan trọng mà bất cứ một Thánh tử nào muốn nhập Đạo điệu phải thực hành , cũng không khác lễ Quy Y xuất gia trong Đạo Phật , hay lễ nhập Đạo của bất cứ tôn giáo nào .

_Thế nào gọi là xã phàm nhập Thánh . Đây chính là một ý nghĩa cao quý . Bởi khi một người muốn nhập Thánh Hầu Đồng , bắt ngai Mẫu ngồi , bắt ghế đình thần tứ phủ ngự , thì trước hết phải phải xã bỏ đi những phiền não trong cuộc sống , để Thân tâm thanh tịnh . Áo lót màu trắng chính là nói lên sự trong trắng tinh sạch trong thân tâm , khi đã tinh sạch trắng trong thì sẽ dễ dàng nhập Thánh xã phàm . Cũng ví như nhà ta chứa nhiều sách vỡ nhưng có sách tốt , sách xấu , nay ta dọn dẹp cho trống và quyết nạp những quyển sách hay trong kho của ta mà thôi, nên khi Hầu Đồng , những lời văn ý nhạc , những tích của chư Thánh là để một tân đồng bắt đầu nhập vào tâm trí của mình , sự hành lễ là để nhập tin thần của chư Thánh , chứ không phải là chư Thánh nhập vào cơ thể ta . Nên việc truyền phán dành cho một tân đồng là một sự tối kỵ , nhiều người hiện nay cứ ma mị Thánh nhập , rồi truyền phán lung tung thì chỉ là không biết xã phàm nhập Thánh , mà trái lại tâm ma phát khởi .

Thế nào là sửa mình biến nghiệp .
Bởi khi nhập Thánh , một Thánh tử sẽ nhận ra những tin thần cao quý của chư Thánh , những việc làm của các Ngài khi còn tại thế , những oan tình mà các Ngài phải gánh chịu , những hy sinh của các Ngài để đem lại sự bình an cho đất nước , chính vì điều đó là tấm gương soi sáng cho mỗi Thánh tử noi theo, từ đó mà sửa mình biến nghiệp .

_ tại sao lại nói Hầu Đồng lại có Phước báo , phước báo ở chổ nào ?
Thật sự thì việc này khó mà nhìn ra , trước hết là việc Cúng Dường Phật Thánh , hoa đăng trà quả kính dâng lên thật là trang nghiêm thanh tịnh và đẹp mắt , các lễ vật đầy đủ các thứ mà chúng ta thường dùng đều được dâng lên cúng dường , từ tập , viết , gương , lượt , trà bánh , v..v điều được bài biện thật là long trọng , rồi các lễ chay lễ mặn kính dâng đủ đầy . Sau là đến việc ban phát tài lộc , với nhà Phật gọi là Bố Thí Ba La Mật ,

Tại sao gọi là bố thí Ba La Mật ?
Bố thí Ba la mật nghĩa là cho mà không thấy mình cho, không thấy người cho , và số tiền mình cho .

Khi một người Hầu Thánh thì phải có kho lộc tài , nhưng khi ban phát là Thánh phát , tức là không có ta , người được phát thì không biết rõ là ai , dù là một vị khách xa lạ vẫn ban tài tiếp lộc và số tiền chắc chắn là không ai để ý đến rồi. Đây là công đức mà chính người Hầu cũng khó nhận ra , chính vì việc này đủ Thanh tịnh để giải bớt nghiệp cho họ , Phúc sẽ tăng và nghiệp sẽ giảm . Đây là Tôi chỉ nói về việc một người Hầu Đồng với cái tâm chân chính , còn trái ngược thì xin miễn bàn . Hôm nay chỉ xin nói sơ qua về việc Hầu Đồng . Có gì thiếu sót , xin các quý đồng Đạo bổ xung thêm. Kính Chúc các Đồng Thầy , Chánh Tế , Thanh Đồng , Đạo quan, bách gia trăm họ thân tâm thường an lạc

Tác giả Huỳnh Khải

Thảo luận từ cộng đồng Căn Đồng Số Lính Việt Nam

Jan Nguyen Có một khía cạnh nữa em muốn chia sẻ với tình trạng hiện nay người hầu đồng phần đa do vì sợ mà bắc ghế hầu Thánh, do vì tham cầu giau sang mà bắc ghế hầu Thánh… bởi vậy người hầu vì lí do này đều rất khó được độ. Vì nếu xem lại các Thánh tích của các Ngài đều là cứu dân hộ quốc, phổ độ chúng sinh, cho nên nếu sự mong cầu không khớp với nguyện của các Ngài đã làm bao lâu nay thì bản thân các Ngài khó độ & không biết phải độ thế nào.


Tiếp theo nữa là người đồng nhân khi hầu Thánh nếu không biết tu để vận hành năng lượng tốt trong bản thể thì khi hầu khó lòng toả bóng cũng rất khó để hấp thụ được năng lượng truyền trao của các Ngài ban cho.
Tất cả các nơi thờ tự như: Phủ, Đền, Điện, Miếu… là những nơi trưởng dưỡng kế thế nuôi dưỡng truyền đời của đạo, cho nên 1 vị thủ nhang gánh trọng trách khá lớn khi lưu giữ & truyền trao cho các thế hệ kế cận. Cũng như vậy với các đồng nhân, việc bắc ghế hầu Thánh cũng là để gìn giữ & lan toả tinh thần tốt đời đẹp đạo cho bách gia trăm họ nhìn vào mà noi theo.
Dù nhỏ hay lớn thì mỗi chúng ta đều đang gánh vác trọng trách duy trì kế thế Đạo cho muôn đời sau, cho nên nếu vì Tham mà đến với Đạo bất kể lí do thì bạn đang có lỗi với các Ngài, với Tiên Tổ, với Quốc Gia.
Những lúc loạn thế pháp đạo bạn nên lặng im để mà tu, để mà trau dồi bản thân để mà nuôi dưỡng ý trí sống sao cho tốt đời đẹp đạo !