Phật Thánh khác Người ở chỗ nào ?

Là Phật Thánh:Vạn sai mà biết đúng ngài vẫn xá cho!
Là Người:Vạn đúng mà chỉ 1 sai cũng chấp bằng chết!
Vì sao vậy? Vì Ngài đã giác ngộ từ lâu!
Vậy, ta nên nương vào Người hay Phật Thánh. Nhất tâm quy hồi đấng Giác ngộ để được giải thoát, an vui, hạnh phúc!
Kính chúc Quý vị tuần mới an lạc, tràn đầy năng lượng tích cực, làm việc hiệu quả ạ!
TG Phúc Trường

Jan Nguyen
Nương vào giáo lí của các Ngài để tu, học theo hạnh nguyện của các Ngài để nhắc nhở bản thân mỗi khi mất định hướng.Tôi thấy thường mọi ng hay chấp vào cái sai của người khác để trách mọc, rủa ghét.Có một bộ phận người hiểu chuyện hơn, nếu muốn nói cái sai cho người khác sẽ luôn có mục đích chỉ rõ cái sai để ng sai thay đổi được lối hành sử. Nếu trên đường đời gặp được ng giúp mình sửa sai thì thật trân quý 

Phúc Trường
Jan Nguyen vâng cô ạ, nghĩ đúng làm đúng, nghĩ được tất làm được ạ

Jan Nguyen
Phúc Trường tôi nghĩ khi nào mỗi ng chúng ta biết trân quý các mối quan hệ thân gần thân xa thì sẽ không còn thái độ đối đãi với mọi ng theo kiểu hất hẩy. Trong việc Tứ Phủ, ng đi trước dẫn ng đi sau thì hẳn các Ngài mừng lắm thay 

Phúc Trường
Vâng cô, dẫn là phải dẫn tận tâm, thật lực và phải có trí tuệ! 0 thành ra là kẻ mù dẫn kẻ mơ, rồi đi đâu hết cả cô ạ! Nguy là nguy ở chỗ đó!

Jan Nguyen
Tôi lại thấy chặng đường ngộ đạo bao gồm: Tiểu Ngộ – Tiểu Ngộ – Đại Ngộ.
Trước mỗi lần ngộ đều sẽ vấp ngã cả thôi, người chưa qua những chặng “tiểu ngộ” ắt sẽ không thể với tới đước “Đại Ngộ”.Cho nên hễ tôi thấy ng chưa đạt được “Tiểu Ngộ” sẽ im lặng để họ trải nghiệm, vì khi này có nói họ cũng sẽ k hiểu.
Tôi tin ai rồi cũng sẽ đạt được “Đại Ngộ”, nhưng tuỳ vào nhân duyên mỗi người.Chẳng phải ngay cả Đức Phật cũng không thể độ được cho những việc: Nhân Quả, Trí Tuệ, Trải nghiệm và tuỳ duyên đó sao.
Cho nên xưa nay tôi cũng luôn học các tuỳ duyên & im lặng quan sát cậu ạ.

Phúc Trường
Vâng ạ, phân chi chấp trước, thấy là thấy, 0 thấy là 0, 0 chưa hẳn là 0 mà thấy cũng chưa hẳn là thấy!Phàm việc ở đời vốn theo nhân quả, biết nhân quả thuận theo ắt an vui hạnh phúc dù ở hoàn cảnh nào cô ơi!

Thảo luận tại cộng đồng Căn đồng số lình Việt Nam