Phụng Sự Tiên Thánh có phải là Ước Mơ lớn …

*** Phụng Sự Tiên Thánh để trở thành Thanh Đồng có phải là Ước Mơ lớn và là đỉnh cao của một con người ???

– Thanh Đồng được Nhà Ngài + Gia Tiên thử thách chịu nhiều Khổ Cực Đắng Cay. Nhờ có những thử thách này mà Thanh Đồng có nhiều sức mạnh và khi tiếp cận Tu Tập người Căn Số mạnh mẽ cống hiến Tâm Từ Bi. Nhận thức Quốc Thái Dân An là Ước Mơ là Trách Nhiệm của mình.

– Nhờ thử thách mà các Thanh Đồng cảm nhận và gần gũi, thấu tỏ sức mạnh của Nhà Ngài nơi Vô Hình. Nhờ thử thách mà các Thanh Đồng nhận thức Đạo Đức luôn luôn là Kim Chỉ Nam của cuộc sống. Nhờ thử thách mà các Thanh Đồng có nhận thức đúng những điều dưới đây:

1/ Sự Từ Bi Vĩ Đại
2/ Sự Tự Do Đáng Quý
3/ Sinh Mệnh Rất Quý Giá
4/ Ý Nghĩa Của Lao Động
5/ Giá Trị Của Đồng Tiền – Sử Dụng Đồng Tiền Tạo Ra Phước + Niềm Vui
6/ Sự Gian Khổ Của Cuộc Sống
7/ Sự Trân Quý Của Tình Bạn
8/ Sự Ngọt Ngào Của Tình Yêu
9/ Sức Mạnh Của Tri Thức
10/ Sự Khó Khăn Khi Trì Hoãn
11/ Bình Đẳng Với Mọi Người
12/ Nhận Thức Đúng Về Sự Ràng Buộc Của Tình Thân

– Đúng là Chân + Thiện + Mỹ là một khối lượng kiến thức khổng lồ và nhiều khó khăn. Cuộc sống Trần Gian tuy chỉ là Quán Trọ là Vô Thường song nó quyết định tương lai khi chúng ta về với thế giới Vô Hình.

Mình xin chia sẻ và mong được quý vị chỉ bảo để bài viết tốt hơn !!!

Con sám hối lạy Ông Hoàng Bảy
Xin Ông nhỏ phước cho Thanh Đồng chúng con !

Tác giả Nguyễn Hưng Hello