Lễ hóa vàng

VĂN KHẤN LỄ TẠ NĂM MỚI (lễ hóa vàng ngày mùng 4&5/2022 âm lịch)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

– Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Chư Vị Tôn Thần

– Ngài Đương Niên, ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, các Ngài Thổ Địa Táo quân, Long Mạch, Tôn Thần

– Các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, nội ngoại Tiên Linh     

Hôm nay, ngày mồng … tháng giêng năm Nhâm Dần

Tín chủ chúng con: …………………………………………………………………………………………………

Ngụ tại: ………………………………………………………………………………………………………………….

Thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm phù tửu lễ nghi, cung trần trước án. Kính cẩn thưa trình tiệc xuân đã mãn, nguyên đán đã qua, nay xin thiên hóa kim ngân, lễ tạ Tôn Thần, rước tiễn Tiên Linh trở về âm giới.

Kính xin: Lưu phúc lưu ân, phù hộ độ trì, dương cơ âm mộ, mọi chỗ tốt lành. Cháu con được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo !