Kinh nghiệm đi xem soi cửa Nhà Thánh (Cửa Cha Cửa Mẹ)


– Thưa các bạn. Đường lối chính và hiệu quả cao giúp Quốc Thái An Dân của Đạo Mẫu là người người nhà nhà nhận thức học tập nâng cao trí tuệ để vượt qua Vô Thường, vượt qua Nỗi Khổ Niềm Đau. Nhận thức được cuộc sống và vui vẻ bình an trong Tâm.

– Thưa các bạn. Những giải pháp khóa lễ như Thỉnh Cầu xin Nhà Ngài độ cho gia chủ về Sức Khỏe + Tài Lộc + Giảm Vận Hạn. Đây là một hoạt động Thỉnh Cầu mong muốn được Nhà Ngài che chở, tạo cơ hội cho bản thân và gia đình Trên Bảo Dưới Nghe, Trên Đe Dưới Sợ, Thuận Buồm Suôi Gió. Thực tế muốn được như vậy thì chúng ta phải tu tập và giữ giới luật không gây Nhân Quả xấu như: Không tham nhũng lạm phát, không cờ bạc lô đề, không mua bán dâm bồ bịch, không gian lận trộm cắp, không phá thai …???

– Những pháp sự khóa lễ Thỉnh Cầu của chúng ta gặp khó khăn như Âm Phù mà phần Dương Trợ là chính chúng ta với tư duy trái chiều sẽ không đón nhận được Âm Phù và những hoạt động sống mưu sinh tạo Nhân Quả xấu của mình mà do đó Nhà Ngài không phù trợ (Các bạn nên nhớ Nhà Ngài chứng Tâm và chứng lễ, lễ sang mà không có Tâm thì khóa lễ pháp sự cũng không thành). Chính vì vậy mà nhiều người Mê Tín tham lợi và chưa hiểu Đạo Mẫu mất niềm tin với Nhà Ngài trong việc dâng lễ, cũng tạo cơ hội cho những kẻ Buôn Thần Bán Thánh lợi dụng.

– Có những người năm nào cũng làm lễ Giải Hạn + Cầu Tài Cầu Lộc nhưng Tai Họa vẫn đến và Tài Lộc không đến. Những người này nên xem xét bản thân về việc tu tập tạo phước của mình và gia đình. Rất nhiều người VN không tin vào việc Giải Hạn + Cầu Tài Cầu Lộc nhưng họ luôn may mắn về Sức Khỏe + Tài Lộc và Tai Họa nhỏ đó là vì Kiếp Trước họ tạo phước và Kiếp Này họ cũng tạo phước nên luôn được Nhà Ngài quan tâm dành phần cho…!!!

– Qua đó kinh nghiệm cho các bạn khi đến cửa Nhà Thánh (Cửa Cha Cửa Mẹ) xem soi. Các bạn nên quan tâm vào khả năng chỉ dạy tu tập của các Thầy (Thanh Đồng) giúp các bạn thấy được Tâm Từ Bi của các vị Thánh, thấy được hạnh phúc và Tài Lộc lâu bền. Khi Thầy dẫn dắt các bạn tu, các bạn sẽ hiểu hơn về Đạo Mẫu và phước họa của mình. Từ đó các bạn có cảm nhận tốt về Tâm Linh và có kiến thức để lại cho con cháu trong việc sống tốt đời đẹp đạo. Đó chính là đường lối của Đạo Mẫu và giúp Quốc Thái Dân An !!!

– Thầy Tà Thầy dởm thường không có khả năng dẫn tu mà thường khuyến khích người dân làm lễ này khác để kiếm tiền nhanh và nhàn (Sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi trong việc Cầu Cúng). Quý Thầy chân chính Cứu Khổ Độ Mê chỉ dẫn cho người dân tu tập làm gốc dễ thì không giàu được và luôn kính trọng mọi người.


Com Sám Hối Kính Lạy Mẫu !
Tác giả Thanh Đồng Duy Hưng

Jan NguyenTìm THẦY dẫn đạo quả thực không đơn giản, thông thường người mới vào đạo hay bị nghe lời dẫn dụ làm lễ thay vì tu tâm, bởi lẽ làm lễ thì mất vài đồng là xong chuyện còn tu tâm thì phải để ý hàng ngày hàng giờ thật là vất vả. Nhưng trần đời này phàm nói chuyện tâm linh thì tiền chẳng có nghĩa lí gì, nhưng nếu kiên trì tu tâm thì nghiệp sẽ được hóa giải.

Chia sẻ từ cộng đồng Căn Đồng Số lính Việt nam