Bạn sẽ trải qua cảm giác gì với vong âm

Khi giúp cho 1 chân linh họ sẽ quay lại giúp bạn một điều nguyện cầu nào đó, giúp cho nhiều chân linh biết đâu điều nguyện cầu khi bước chân vào ĐẠO TU của bạn trở thành hiện thực.

Cảm giác trong tâm linh mỗi người khác nhau nhưng về cơ bản sẽ ở trong ngưỡng này:

1. Khi bạn chưa biết pháp tu, chưa biết cách độ âm thì đi đâu vong âm họ cũng theo. Họ sẽ làm cho mình phải biết họ tồn tại nên họ nhẩy lên đầu lên người, bám vào tay, vào chân làm cơ thể bạn bị ảnh hưởng năng lượng âm… lâu dần cơ thể bạn sẽ bị nhức mỏi theo.

2. Bắt đầu bước vào con đường tu tập bạn sẽ đối diện với các chân linh theo cách: họ sẽ bám vào tay hoặc vào chân nhưng bắt đầu có cảm nhận khó chịu trong người khi biết họ tồn tại

3. Nếu bạn kiên trì tu tập và tìm kiếm các phương pháp hóa độ cho phần âm, bạn sẽ đối diện với các chân linh khi họ chưa làm gì đã biết họ tồn tại và gần như họ sẽ cách xa mình độ 1m để hấp thụ năng lượng & đc mình độ tu thay vì họ phải làm quá lên để bạn biết sự tồn tại của họ.

Tu lâu và bản thân bạn luôn tạo ra điều thiện lành thì sẽ theo trật tự, các chân linh đến sau sẽ trật cự làm theo các chân linh đến trước 1 cách quy củ.

Điều bạn cần làm bấy giờ là mỗi khi cảm nhận được họ thì hãy khẳng đinh với họ: Tôi biết các bạn có tồn tại, vì thế hãy cùng tôi tu tập để độ cho chính mình.
Mỗi tháng tôi đều đi phóng sinh, hành thiện và đi lễ. Mỗi khi làm việc này tôi đều hồi hướng đến các chân linh vì thế các vị hãy tùy duyên mà đón nhận.
Các vị có bề dày tu tập thì việc đón nhận sự hồi hướng của tôi càng nhiều

Bạn hãy nhớ: khi giúp cho 1 chân linh họ sẽ quay lại giúp bạn một điều nguyện cầu nào đó, giúp cho nhiều chân linh biết đâu điều nguyện cầu khi bước chân vào ĐẠO TU của bạn trở thành hiện thực.
Quan trọng điều NGUYỆN CẦU của bạn có đủ lớn để làm đời sống trở nên tốt đẹp hay không ?

Jan Nguyen