Khi Bị Hương Linh Nhập Dựa Chúng Ta Phải Làm Như Thế Nào?

Bạn nói xem chung sống với hơn một trăm chúng sanh như vậy khó biết bao. May là ở đây họ còn có người dẫn đầu, dường như họ có tổ chức, có kẻ đứng đầu, nhưng có không ít, có năm, sáu kẻ dẫn đầu.

[Hỏi] Câu hỏi thứ hai, đối với những chúng sanh dựa thân này, phải nên câu thông, hoá giải với họ như thế nào?

[Đáp] Đây là đã bị những linh quỷ này dựa thân, mấy năm gần đây, chúng tôi gặp việc này rất nhiều. Rất khó khiến người ta tưởng tượng được rằng trên thân một người có thể ở hơn một trăm linh quỷ, là hiện tượng rất đáng sợ! Cho nên chúng ta nhìn thấy họ khổ không chịu nổi, bởi vì tính tình linh quỷ không như nhau, cũng không nhất quán, bên này muốn thế này, bên kia muốn thế kia, bạn nói xem phiền phức biết bao. Chúng tôi nhìn thấy đúng như vậy, biểu hiện đó của cô ấy là khổ không nói nên lời. Bạn đi hoá giải, phần này nghe, phần kia không nghe, bạn nói xem chung sống với hơn một trăm chúng sanh như vậy khó biết bao. May là ở đây họ còn có người dẫn đầu, dường như họ có tổ chức, có kẻ đứng đầu, nhưng có không ít, có năm, sáu kẻ dẫn đầu. Thật sự là phải làm cho họ an ổn lại, phải khuyên bảo họ.

May mà những linh quỷ này cũng hiểu được, khiến cho người này chịu tội, chính họ cũng cảm thấy là không nên, nhưng phải làm sao? Không ra được. Những linh quỷ này muốn muốn ra hỏi họ nhưng không ra được. Vì sao không ra được? Bản thân cô ấy quá căng thẳng, cô ấy vừa căng thẳng thì khác gì việc đóng hết toàn bộ lối ra, tắc nghẽn rồi thì ra không được. Theo chúng tôi, chỉ cần cô ấy có thể thả lỏng thư giãn, họ sẽ có cơ hội đi ra, vừa căng thẳng thì lối ra lập tức bị chặn lại rồi. Cho nên phải hợp tác với họ, phải câu thông với họ, phải hoá giải với họ.

Đại đa số đều có bốn loại quan hệ với người bị dựa thân này, đây gọi là báo oán, đòi nợ, có những mối quan hệ này. Vậy nhất định phải niệm Phật, tụng kinh, lạy sám hối, phải tự mình lạy, đem công đức này hồi hướng cho họ, đại đa số đều có thể tiếp nhận. Nhưng bạn nhất định phải định kỳ hạn cho họ, ví dụ như trong vòng 1 tháng 30 ngày, mỗi ngày tôi tụng một bộ “Kinh Địa Tạng”, dùng 30 bộ “Kinh Địa Tạng” để hồi hướng cho quý vị. Đôi khi họ tiếp nhận, đến sau một tháng thì đúng thật họ đã đi rồi. Hoặc là niệm Phật hiệu, tôi mỗi ngày niệm mấy ngàn tiếng, niệm một vạn tiếng Phật hiệu, chuyên môn niệm vì họ, họ mới có thể có được lợi ích. Họ còn có yêu cầu, họ muốn tìm một nơi để tu hành, không có chỗ đi, chúng ta có thể giới thiệu cho họ, để cho họ rời đi đến chỗ tốt, họ cũng sẽ đi. Những phương pháp này là sống động, không phải là chết cứng. Cho nên, nhất định phải hỏi họ, vì sao lại dựa thân, bạn phải hỏi họ, quý vị từ đâu tới? Quý vị là người thế nào? Là ở cõi nào? Quý vị đến có mục đích gì? Có yêu cầu gì? Chúng ta có thể làm họ hài lòng, vậy là được, thông thường đều có thể nói ra được.


Nam Mô A Di Đà Phật!
(Trích bài giảng: Học Phật Vấn Đáp – Pháp Sư Tịnh Không Trả Lời Các Câu Hỏi Của Đồng Tu Hồng Kông)
Chuyển Ngữ: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.Read