Nhân duyên gặp Thầy bái sư

Trò tìm thầy dị – thầy tìm trò . nan.

Câu này quả thật không sai . Để tìm một người thầy giỏi rất dễ, nhưng để tìm một đệ tử có niềm tin thật khó vô cùng .

  • Đa số các bạn hiện nay đến với Tâm Linh là vì tò mò rồi lo sợ mà đến , hoặc do phong trào mà tìm đến Tâm Linh. Ngoài mặt thì thấy nhiều người Quy hàng bốn Phủ , nhưng trong thực tế thì để tìm người tu theo bốn phủ thì rất hiếm .
  • Đa số là muốn bước vào Đạo để mong giàu có , mong có cái gì đó gian người , hay mong bỏ tiền ra để được thoát những bế tắc trong cuộc sống. Còn bảo Quy hàng bốn Phủ để tu thì không phải dễ gì tìm được , không phải nói không có mà là rất khó.
  • Để nắm được cơ bản về sự Quy hàng bốn Phủ là các bạn phải chuẩn bị một tin thần vững chắc để có thể gánh vác nhiều trách nhiệm .
  • Nên có Câu: “Trên thì lo việc Thánh, dưới phải gánh việc trần”. Nghĩa là bước vào Đạo các bạn phải gánh thêm một gánh nữa, chứ không phải là buông gánh xuống. Do không hiểu ý nghĩa của nó, nên khi gặp cảnh bất như ý thì các bạn sẽ rất dễ thoái lui, vừa không tin vào cho Thánh, lại xem thường Thầy, rồi đi tim một phương tiện khác để đi, cứ như vậy thì các bạn đang đi vòng vòng không có bến đổ, có Tâm như thế thì làm sao các bạn có thể an.
  • Nhiều người ra Trình xong cũng có cái tốt cái xấu đến , nhưng luôn nghĩ đến cái xấu và cho là Thầy làm chưa đúng, rồi tìm một người thầy khác , và cuộc sống có vẻ tốt hơn , nhưng một thời gian sau lại tiếp tục khổ và lại đi tìm một thầy khác , cứ như vậy không bao giờ các bạn hài lòng với những gì mình có.
  • Với một người thầy mà khuyên các bạn tu và nói lời chân thật , thường thì các bạn không muốn tin và cũng không muốn nghe, còn ngược lại thì các bạn sẽ tin không cần suy nghĩ . Với hoàn cảnh hiện nay tôi có lời khuyên các bạn . Khi muốn gánh tra hs nhiệm nặng nề thì hãy ra Trình Đồng , còn không thì đừng có theo phong trào mà ra Trình Đồng mở Phủ , vừa tốn tiền , vừa tốn sức , vừa làm cho Đạo suy . Tôi chỉ nói sơ qua . Mong các bạn luôn tin tấn lựa chọn con đường mà đi .
  • Chúc mọi người Thân Tâm thường an lạc. NAM MÔ THIÊN TIÊN TAM VỊ THÁNH MẪU ĐẠI TỪ TÔN
  • Tác giả: Huỳnh Khải
  • Cùng thảo luận với cộng đồng Căn Đồng Số Lính Việt Nam