Lịch trình hoạt động Tháng 06/2019 âm lịch

Năm 2019 Kỷ Hợi 
Tâm Linh Đại Việt hiện có rất nhiều hoạt động giúp các thành viên có thể hành thiện một cách tinh tấn nhất.

THÁNG 06/2019 ÂM LỊCH
HÃY THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI VÀ CẢM NHẬN

Ngày
âm lịch
Hoạt động Ghi chú
07/06 18h00 – 20h30 Phát từ thiện tại khu Viện
Ung Bướu

Gặp Duy BI để đăng ký
12/06 8:30
Hành trì tu tập tại chùa Bụt Mọc

Gặp Hoàng Trang để đăng ký
12/06 9:30
“Sắp lễ tại Chùa Bụt Mọc
(số 107 Hồ Văn Chương)

Gặp Duy BI để đăng ký
15/06 18h00 – 20h30
Phát từ thiện tại khu Viện Nhi

Gặp Lê Giáng Hương để đăng ký
19/06 “Giải Cứu Phóng Sinh
(Hồ Tây, số 378 đường Lạc Long Quân,
Tức số 205 Đường Ven Hồ Bậc xuống
nằm giữa đoạn chùa Vạn Niên và
Chùa Tảo Sách.)”
Gặp Hoàng Trang để đăng ký
26/06
8:30
Hành trì tu tập tại chùa Bụt Mọc

Gặp Hoàng Trang để đăng ký
26/06 9:30
“Sắp lễ tại Chùa Bụt Mọc
(số 107 Hồ Văn Chương)”

Gặp Duy BI để đăng ký
29/06 18h00 – 20h30
Phát từ thiện tại khu Viện Nhi

Gặp Lê Giáng Hương để đăng ky


Các hoạt động trong tháng 05/2019 âm lịch

Chương trình Giải Cứu Phóng SInh tháng 5
Cứ mỗi tháng 1 lần chúng tôi lại tổ chực buổi lễ phóng sinh, mọi ng tùy duyên đi mua những con vật mình gặp say đó mang đến góp vào đàn lễ để cùng nhau hồi hướng phóng sinh.
Các thành viên đứng làm lễ hồi hướng cho các con vật.
Tụng kinh và sắp lễ từ thiện là công việc chúng tôi làm hàng tháng
Hành trì niệm chú Om Mani Padme Hum

Bản tin từ cộng đồng Tâm Linh Đại Việt