Kêu gọi Chép Chú Om Mani Padme Hum yểm tâm tượng

Năm 2019 Tâm Linh Đại Việt có dự án Đặt tượng Ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn trên ngọn đồi ở nơi Đất tổ Vua Hùng. Cần các bạn hảo hữu chung tay chép 1 vạn trang giấy có câu chú Om Mani Padme Hum bằng tiếng phạn để yểm tâm tượng.
Thời gian hoàn thành đến mùa xuân 2020

? Chú ý: Trước khi viết Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn các bạn cần phải vệ sinh sạch sẽ rồi kiếm chỗ ngồi thanh tịnh chép, tâm niệm chép kinh văn để yểm tâm tượng tại vùng đất tổ Vua Hùng. Miệng lẩm nhẩm đọc chú: OM MANI PADME HUM cho đến khi bạn dừng không viết nữa thì nghỉ không đọc.
– Khồng viết bút mực đỏ hoặc tím
– Khi chép các bạn bật nhạc Om Mani Padme Hum lên để nghe theo nhé: https://zingmp3.vn/…/Om-Mani-Padme-Hum-Variou…/ZW6WI60U.html

? Bạn nào tham gia liên lạc với bạn Hoàng Phương Nhung nhé.
? Chú Om khi viết xong gửi về: Duy BI số 2 lô 1C KĐT Trung Yên,Trung Hòa,HN
Thank all!

Bản tin từ cộng đồng Tâm Linh Đại Việt