TRỘM TIỀN CỦA THÁNH

Hôm nay tôi sẽ nói về việc “TRỘM TIỀN CỦA THÁNH” với các Thầy, không phải nói rằng một thầy làm lễ Trình Đồng mười mấy hai mươi triệu là tốt, một thầy ra lễ Trình ba bôn chục triệu là xấu .


Đó là tùy theo sự bài lễ, sư quan hệ và nhiều sự chi trả khác nhau. Cũng như ở ngoài đời ta làm một lễ tiệc gì đó thì nó không có một cái giá nhất định , nếu bạn đãi nơi sang trọng , khách mời sang trọng , ca sĩ nổi tiếng thì giá cả phải khác , với một lễ tiệc bình thường . Nên việc Trình Đồng là do sự bàn luận của hai thầy trò , nhưng ở đây nói rằng , nếu mọi việc đã quyết thì phải lo cho đúng , đừng vì chút lợi mà thêm bớt , vì ta thường nghĩ là đang ăn chặn ăn bớt tiền của đệ tử , là có tài lừa gạt , nhưng ta quên rằng, những đồng tiền mà đệ tử bỏ ra là để dâng cho lễ đàng , là cúng dường Phật Thánh , vậy mà ta lại rút bớt thì khác gì ta đang trộm tiền của Thánh, mà tiền của Thánh thì ta đã biết , một miếng lộc Thánh bằng một gánh lộc trần . Lấy một phần phải trả một gánh, nó không hề nhẹ nhàng gì đâu. Nên đã là người đưa đường thì ta nên suy nghĩ điều này , nếu không thì khi Phước hết ta trả không nổi đâu.
Nói đến các Thanh Đồng . Nhiều người khi dự HẦU thường khởi tâm Tham . Đã không phải Đồng Đền , lại muốn nhận lộc Đồng Đền , làm như vậy cũng là đang là kẻ trộm, nên cẩn thận khi nhận lộc này . Về những người dự HẦU , khi đã được chư Thánh chính thức phát lộc , là một ân huệ lớn của ta , vậy mà khi tán lộc ra ngoài, lại muốn lấy thêm , đó cũng là kẻ trộm , việc này không khéo thì phải trả dài dài . Nên dù là ai thì mỗi chúng ta nên cẩn thận , đừng để mình phải vô tình làm kẻ trộm , thì khi trả sẽ làm ta khổ sở trăm bề . Đừng có làm cho Phước của mình hao mòn bằng sự tham muốn không đáng. Một người đã nói rằng thay chư Thánh độ người thì phải hết lòng cứu Độ , khi làm tốt thì sự ban Phát của chư Thánh sẽ không để ta thiệt thòi gì. Tôi không nói ai xấu cả , mà chỉ mong các bạn trẻ sau này hay đi cho đúng con đường mà mình đã chọn. Con nhà Thánh thì phải làm sao cho xứng đáng với cái danh hiệu đó. Còn không thì hãy làm phàm phu rồi muốn làm gì thì làm , hiện nay dù có nhiều người làm con nhà Thánh mà cứ thích làm kẻ trộm, thì hãy dưng ngay lại đi . Con ai chưa thì hãy cố giữ tâm vững vàng . Đã cứu Độ thì ra cứu Độ , chứ đựng dựa vào đó mà lo cho bản thân thì sau này không tránh khỏi quả xấu khi Phước hết. Tôi cũng sẽ nguyện cố giữ mình cho tốt. Mong rằng sau này dù ở hoàn cảnh nào , tôi cũng không trở thành kẻ trộm. Chúc mọi người buổi chiều an lạc

Kha Huỳnh

Thảo luận Facebook group Căn Đồng Số Lính Việt Nam