Đền Thờ CHẦU BÀ MỸ HOA CÔNG CHÚA

TIỂU SỬ ĐỨC CHẦU BÀ MỸ HOA CÔNG CHÚA
Vào thời Hậu Lê tại một vùng quê nghèo ven kinh thuộc làng Hưng Giáo, tổng Đại Định, huyện Thanh Oai, phủ Ứng Thiên có một người con gái trẻ đoan trang, tài hoa, chính trực, có tài về y thuật, làm nghề thuốc chuyên đi hái thuốc nam chữa bệnh cứu người giúp dân;  làm phúc chứ không lấy tiền, đôi khi  còn giả người nghèo khổ đi bán thuốc nhưng  cho chứ không bán. Thời kỳ đó khắp kinh thành và các vùng lân cận nổi một dịch bệnh lạ làm chết nhiều người không ai chữa được, dân chúng hoang mang, triều đình lo nắng; Lúc đó có một người theo hầu trong cung tâu với Vua rằng ở quê mình có một người con gái giỏi về y thuật có để đẩy lùi dịch bệnh; Vua chẩn ý cho mời  vào kinh chữa bệnh , nhưng  không hoàn kinh mà lập đàn tại làng làm lễ, cũng từ đó dịch bệnh tan biến và  cũng thác. Dân làng tiếc thương cho người con gái trẻ tài hoa mệnh bạc nên tổ chức tang lễ cho , khi đưa tang  thì trời nổi cuồng phong, mây giông kéo đến mọi người liền đặt thi hài của  xuống về làng tạm trú, đến khi trời quang mây tạnh mọi người ra tiếp tục đưa tang thì thi hài đã hóa thành gò đất to, bên phải nổi lên một gò đất nhỏ tựa hình thủ lợn (nên gọi là thủ lợn), bên trái nổi lên một gò đất tròn (gọi là mâm xôi). Vua biết tin thấy đó là điềm trời nên sắc phong  là Mỹ Hoa Công Chúa; Để tưởng kính công lao to lớn của  dân làng lập đền thờ  tại đây (trước gọi là gò con phượng), dòng họ Nguyễn nơi  sinh ra và lớn nên cũng lập nhà thờ ;

Các triều đại tri ân công lao của  nên sắc phong các mỹ tự: u nhàn, trang túc, trinh tĩnh, liên kiều, liễu diễm, lan hương, lệnh nghi, y thước, thục thận, vi nhu, ý cung, phương khiết, thuần nhất, cẩn tín, thục hạnh.

Hiện nay vẫn lưu truyền được 04 sắc phong của các triều đại

Vua Quang Trung 1792
Vua Cảnh Thịnh 1973
Vua Bảo Hưng 1802
Vua Khải Định 1924.

sinh ngày 17 tháng giêng, mất ngày 17 tháng chạp, thọ 17 tuổi.

Hàng năm vào ngày đản nhật, húy nhật của  dân làng và dòng họ Nguyễn tổ chức làm lễ cho  tại đền thờ và nhà thờ. Mọi người tôn kính vẫn thường gọi  là Đức Chầu , sinh thời  làm thuốc chữa bệnh cứu dân nên khi hóa mọi người vẫn thành kính đến cửa đền xin nước, thuốc giải bệnh.

Đền thờ  tuy chỉ là một ngôi miếu nhỏ ẩn mình giữa cánh đồng thanh vắng nhưng chứa đựng nơi đây một nhân vật lịch sử còn mãi. !.

Địa chỉ:
Thôn Hưng Giáo, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

https://www.youtube.com/watch?v=RXYNHecVcog&t=107s