Tầm quan trọng của Đạo Mẫu với con dân Việt Nam

Tại sao đạo Phật được truyền bá cả thế giới còn đạo Mẫu lại không được người dân Việt Nam hưởng ứng ?

Nói về Đạo Phật và Đạo Mẫu tôi coi đó là do mỗi dòng đạo có 1 bề dầy lịch sử cũng như phát triển khác nhau nên năng lượng của mỗi đạo ở tầng khác nhau. Điều này có thể nói đến lí do Đạo Phật Phát triển lâu nên được lan tỏa hơn Đạo Mẫu.

Vậy tại sao không theo đạo Phật mà lại cứ để tâm đến Đạo Mẫu ? Xin thưa Đạo Mẫu được phát triển và hình thành theo chiều dài bề dầy lịch sử của Việt Nam … Ngày nay chúng ta tôn thờ Đạo Mẫu, tôn thờ các vị Thánh cũng là để ghi nhờ sự biết ơn đến các vị tiên tổ đã có công gìn giữ đất nước. “Trên theo Phật Thánh dười theo Tiên tổ” đó là đạo chúng ta được học và cần phải phát huy. Nói đến Đạo Mẫu thì ta nên hiểu đó là đạo Quốc Việt, chúng ta sống mượn gửi nhờ ở nơi đất việt này … linh khí trời đất này do các vị Thánh cai quản nên có Miền Trời – Miền Đất – Miền Nước – Miền Rừng cai quản khắp nơi đây. Ông cha ta nghin năm nay theo đó mà tu mà lập dựng nề nếp gia đạo thì cớ gì phận con cháu lại bỏ bê ?

Nói vậy không có nghĩa bỏ bê đạo PHẬT vì lẽ cũng ta vẫn đc nghe câu: “Phật Tiền Tiên Thánh” gần như các đàn lễ chúng ta đều thình Phật Tuyên Kinh rồi mới làm việc Thánh, như thế nếu bạn nào tinh ý đọc tích các Vị Thánh thì đến như Mẫu Liễu Hạnh cũng đã tưng tu theo đạo Phật.

Sau này tìm hiểu rõ tồi mới biết:
Bên nhà Phật có “PHẬT – PHÁP – TĂNG” còn bên Đạo Mẫu trải qua chiến tranh liên miên nên tài liệu truyền lại cho con cháu cũng bị mai một đi mà thiếu Phần Pháp chính vì vậy người tu Đạo Mẫu nương theo Pháp của nhà Phật mà tu cũng là điều nên làm. Việc này ta có thể hiểu song tu cũng rất tốt và chẳng ai cấm vì Phật có nói: “Ngài chấp nhận tất cả các dòng đạo nương theo nguyên lý nhân quả”

Còn nhiều điều để giải thích nhưng tôi tin từng này lời giải thích cũng đủ để bạn tự tin tu tập rồi. 


Nguyễn Văn Thành Tại sao Đạo Phật Lại phát Triển Trên Khắp Thế Giới ?
Còn Đạo Mẫu Chỉ Có Ở Việt Nam ?
Trước Hết Phải Nói Về Đạo Phật . Cách Đây 2.600 Năm Đạo Phật Chỉ Có Duy Nhất Ở Ấn Độ . Thủa Đó Đức Phật Còn Tại Thế .Sau Khi Ngài Nhập Đại Niết Bàn . Thì Các Đệ Tử Của Đức Phật Mới Đi Bôn Ba Khắp Bốn Phương Để Mà Truyền Đaoj Hành Pháp . Tất Cả Các Pháp Nguyện Của Đức Phật . Đều Mong Muốn Chúng Sanh muôn Loài Sống Hoà Thuận Yêu Thương Nhau . Không Sân Không Hận . Đó Cũng Là Những Điều Căn Bản , Để Đưa con Người Ta Đạt Đến Cảnh Giới An Lạc . Điều Lan Toả Mạnh Mẽ Nhất Trong Đao Phật . Đó Chính Là Thoát Được Luân Hồi Nghiệp Báo . rời xa Ba Đường Ác Trong Vòng Tròn Luân Hồi Tử Sanh Sanh Tử . Mà Không Đạo Nào Trên Thế Giới Có Được , Chính Các Yếu Tố Này , Mà Đạo PHật Luôn Được Phát Triển Rộng Khắp Trên Toàn Thế Giới .
Còn Đaoj Mẫu Của Chúng Ta Đều Liên Quan Đến yếu Tố Tục Phong Đơn Giản Chỉ Là Của Một Dân Tộc ? Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Thủa Ban Sơ . Hình Thành Lên Để Phù Hợp Với Nền Văn Minh Lúa Nước Thời Bấy Giờ . Ba Yếu Tố Sống Còn Liên Quan Đến mùa Màng . Đó Chính Là Thiên Nhiên .” Trời”
Đất , ” Thượng Ngàn ” Nước ” Thoải Phủ ”
Đaoj Mẫu Ban Sơ Chỉ Là Để Cầu Cho Mưa Thuận Gió Hoà Mùa Màng Tốt Tươi , Chính Vì Lẽ Đó Dan Gian Mới Suy Tôn Tam Vị Thánh Mẫu . Cai Quản Ba Yếu Tố Sống Còn liên Quan Đến mùa Màng .Hiện Tại Trên Thế Giới Chỉ Có Việt Nam Sự Tồn Tại Và Phát Triển của Đất Nước Đều Liên Quan mậT thiết Đến Nền Văn Minh Lúa Nước . mà Trên Thế Giới Không có nước nào như vậy ? đó là nguyên do Đạo Mẫu Chỉ Có Ở Việt Nam . Tầm ảnh hưởng không thể vượt gia khỏi biên giới quốc gia được . Tóm lại Sự khác Biệt Giữa Đạo Phật Và Đạo Mẫu Chính là Phong Tục Tập Quán mà thôi …!

Nguyễn Duy Hiển Đạo Mẫu là đạo thờ phụng tổ tiên. Vì các vị Tiên Thánh đều giáng trần hạ phàm vào các dòng họ dưới trần gian để cứu nhân độ thế. Rất gần gũi và theo lẽ tự nhiên thôi. Người có cơ duyên sâu dày thì sẽ được dẫn dắt để về phụng sự của Đình Thần.

Mặt Trăng Những gì là Văn Hoá Truyền Thống của Việt Nam đều cần được gìn giữ và bảo tồn, nếu không có Đạo Mẫu ( Tín Ngưỡng Thờ Mẫu ) hay đúng hơn là Truyền Thống Mẫu Hệ của Người Việt bao đời nay được coi là ĐẠO thì tương lai Nước Việt đi về đâu…….?! Còn Đạo nào cũng là Đạo, quan trọng là Người Tu Tập và Giác Ngộ đến đâu, Tu sao cho Tốt Đời đẹp Đạo ( Tu đâu không bằng Tu Nhà, Thờ Cha Kính Mẹ mới là Chân Tu )

Nguyễn Yến