Tôn nhang bản mệnh

Tôn nhang bản mệnh là gì ?

Bản mệnh hiểu theo nghĩa hán việt là bản mệnh gốc của một con người. Khi bạn tôn nhang bản mệnh tức là bạn thành tâm gửi thân mệnh của mình nơi đấng linh thiêng. Nhờ sự gia ân, che chở độ trì cho cuộc sống được bình yên và may mắn.

Tôn nhang bản mệnh được chia làm 2 loại

  1. Bắt buộc phải tôn nhang bản mệnh:
  1. Là những người có căn đồng ( người sinh dương thế số hệ Thiên Cung ), mệnh càn bóng quế là con cái của Tiên – Thánh – Vương – Đồng. Những người có căn đồng có thể phải trình đồng mờ phủ hoặc không phải trình đồng mở phủ.

 

“ Chấm đồng từ thủa mười ba

Đến năm mười chín phải ra trình đồng ”

Hay

“ Biết ra thời nhẹ như tên

Nhược bằng không biết như thuyền bỏ neo

Hánh cho trăm chứng hiểm nghèo

Khi uống thuốc vào lại đổ mồ hôi

Biết chúa ra lập đàn lễ bái

Tiến hình nhân thế mạng trần gian

Kêu ngay tiên Chúa ngự đồng

Ngự đền ngự phủ chúa bà truyền tha ”

Nhưng nếu mình biết đến cửa Thánh, cúi đầu đội lệnh, chẳng dám đơn sai thì mọi việc sẽ khác hẳn, bệnh hết, mạnh khỏe, bình an, công thành danh toại.

Tóm lại, người có căn đồng trước sau gì cũng phải ra trình diện, làm ghế ngồi cho Thánh, tức là phải hành lễ trình đồng, mở phủ. Tuy vậy, nếu không có căn đồng mà nghe lời phán bảo linh tinh rồi ra lễ trình đồng, mở phủ thì chỉ tốn tiền và thời gian, tự mua dây trói mình vì buộc phải theo đền, phủ suốt đời. Nếu bỏ cuộc sẽ bị Thánh trách quở; mọi khó khăn bất trắc trong cuộc sống sẽ được qui cho là tại vì Thánh phạt.

Nếu người có căn đồng không nặng lắm có thể làm lễ tôn lô nhang bản mệnh; nếu chưa đạt yêu cầu thì phải làm lễ trình đồng, mở phủ chính thức thành con dân hầu Thánh, bắc ghế cha ngồi,bắc ngôi mẹ ngự, thành ghế đệm cho Thánh ngự.

Muốn làm lễ bốc bát nhang bản mệnh,trước hết người có căn đồng nên chọn một Đồng thầy thật sự, thông thạo việc Thánh. Lễ phải được tiến hành theo đúng trình tự, đúng phép của Thánh, có dâng sớ, điệp văn, phẩm vật và đồ mã tiến

cúng.

Về nguyên tắc khi bạn bốc bát nhang ở đền – phủ – điện nào là mình đã trở thành con nhang đệ tử ở đó. Sau khi đội bát nhang xong thì mình sẽ phải trình trầu (trước là trình trầu – sau là trình lính để cho cửa cha biết mặt,cửa mẹ biết tên). Các ngày lễ tiệc, đầu năm, cuối năm phải đi lễ đầy đủ ở đó thì mới tốt.

Nếu nặng căn quá mà bạn chưa có điều kiện để ra trình đồng, mở phủ, thì có thể lập đàn xin khất căn đồng. Đây là khất căn chứ không phải tiễn bỏ hẳn căn vì người có căn trước sau gì cũng phải đến hầu Thánh ra làm việc nhà ngài, quan trọng khi bạn có căn phải nhất tâm tin tưởng thì mới thành công và yên ổn trong vạn sự.

  1.  đối với những người có căn quả không phải là con của Tiên – Phật – Thánh – Vương – Thần mà nghĩa vụ trách nhiệm phải thờ phụng đấng linh thiêng do những căn nguyên hệ lụy tiền kiếp được bề trên cứu vớt, giải thoát. Nay tiếp tục phải thuận theo, nương nhờ ơn trên để được dạy dỗ, chỉ bảo, cho được điều hay, lẽ phải trong cuộc sống. Từ đó mà được giác ngộ, tịnh tâm tịnh độ, xa lìa bến tham luyến mê hoặc dần dần từng bước thân tâm thanh tịnh, ổn định cuộc sống.
  1. Người tự nguyện tôn nhang bản mệnh

A .Dành cho trẻ em thanh thiếu niên ngỗ ngược, khó nuôi

Đội bát nhang, nguyên nghi lễ viết là “Tôn Nhang bản mệnh”. Bát nhang đó là bát nhang thờ thần bản mệnh cho một người nào đó.

Mỗi một tuổi thì có một số vị thần bảo hộ khác nhau và ngày cúng đồ cúng cũng khác nhau. Vì thế nếu bát hương gửi ở chùa thì người có bát hương phải theo lễ hằng năm đủ tứ thời bát tiết.

Bát hương để ở nhà thì không được để cùng bát hương gia tiên, phải có trang thờ khác và cao.

Ngoài những ngày lễ thương và ngày lễ tạ tôn nhang thì có hai ngày chính để sắm sửa lễ vật dâng cúng là Lễ Mẫu tháng ba và lễ Đức Thánh Trần tháng 8.

  1. Đây là những người không có căn quả, không phải mệnh đồng, nhưng vì có thiện tâm, tín tâm, thiên duyên hữu ý, phước đức lớn lao mà nguyện phụng thờ Tiên Thánh không vụ lợi, không điều kiện
  2. Đây là những người không có căn quả, mệnh đồng lại không hiểu biết, u mê lầm lẫn, a dua theo người, tôn nhang bản mệnh với mục đích vụ lợi, làm những việc trái đạo….Tất sẽ phải nhận lãnh những hậu quả to lớn, cuộc sống bất ổn, gia đạo xáo trộn, nhà tan nghiệp đổ, kiếp kiếp lầm than, không thể nào nói hết.

Vậy ta sẽ hiểu như sau:

  1. Cha mẹ sinh ra ta, ta phải có trách nhiệm và nghĩa vụ quan tâm, hầu hạ chu đáo, như vậy cha mẹ rất hài lòng và dành tình yêu thương che chở đùm bọc con cái của mình (dành cho những người buộc phải tôn nhang bản mệnh
  1. Trường hợp a: Ta không phải con đẻ cũng chẳng phải con nuôi, vì tình yêu, vì sự kính trọng, ngưỡng mộ tài danh đức độ, ta coi họ như cha, như mẹ của mình. Do đó, có đi có lại, họ không bao giờ để ta thiệt thòi, họ luôn dõi theo đường đi lối sống của ta để hướng dẫn, bảo ban khi cần thiết, giúp ta có thêm nghị lực và trí tuệ để có đủ bản lãnh vượt qua những gian nan thử thách.

Trường hợp b: Ta không phải con đẻ, chẳng phải con nuôi của người, nhưng vì sẵn lòng tham sân si, ngu dốt, liều lĩnh, dối trá, độc ác….ta muốn lợi dụng uy tín, tài năng, của cải vật chất của họ đề phục vụ ý muốn xấu sa, âm mưu độc ác của ta… Vậy thì ta sẽ phải trả giá cho những việc làm sai lầm đó

Rất mong các bạn sẽ có những nhận định rõ ràng. Nếu đúng căn đồng số lính, sinh ra nơi dương thế số hệ tại thiên cung thì mới tôn nhang bản mệnh, trình đồng mở phủ, nếu vì long ngưỡng mộ cha mẹ mà xin làm con cái thì hãy để tâm mình như bông hoa sen trắng chớ ham cầu công danh tài lộc mà phải trả giá.

 


 

Mẫu lòng sớ:

Phục dĩ

Thần thông đệ nhất quyền cai chư bộ tiên cung hiển ứng vô song quản chưởng lâu đài mỹ sở cầu chi tất ứng cảm dĩ toại thông

Viên hữu:………………………………..

Thượng phụng

Tiên thánh hiến cúng…thiên tiến lễ tôn thiết lô hương cầu an bản mệnh tập phúc nghênh tường cầu vạn ninh sự

Tín chủ:…………………………..

Cung thần quan các tiến chủ chiếu đẳng nhân vu tư niên bản nguyệt cát nhật lương thì hốt phùng kim bằng bặc

Xuất thủ mệnh công chủ khiển trách do dĩ chí thử thiết niệm hương tử mệnh trọng sổ cao thân kiền vị tốn thừa vạn diệp

Vi tông diêu diễn ức niên chi phụng tự cẩu bất bằng vu

Tiên chủ an năng bảo dĩ bình khang do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết kỳ an tôn lập lô hương khai quang an vị pháp đàn

Chu viên nhi tán kim tắc pháp sự dĩ cụ tịnh cúng phu trần cẩn cụ sớ văn kiền thân thượng tiến

Cung duy

Tam thập tam thiên thiên chủ đế thích đề hoàn nhân thánh đế quân

Cửu trọng thánh mẫu bán thiên mão dậu công chủ

Trấn tây an nam tam kỳ linh ứng đại vương

Thiên địa thủy tiên tam tọa chư tôn vương mẫu tứ vị triêu bà chư vị khâm soa công chủ nguyệt điện hạ

Thượng thiên thượng ngạn thủy phủ liệt vị vương quan liệt vị hoàng quận thánh cữu liệt vị

Thượng thiên thượng ngạn thủy phủ liệt vị triêu bà liệt vị tiên cô thủ điện công chủ

Bản tỉnh nhị vị chủ bà thanh hoa công chủ bạch hoa công chủ

Bản mệnh quyền cai lục thập hoa giáp chư vị tần nương

Phục nguyện

Thánh nhi ích thánh minh hựu vưu minh nguy nguy bích hán chi châu cung đãng đãng diêu đài chi tử điện quyết linh trạc trạc hộ hương

Tử đặc lộc đắc danh tại thượng dương dương phủ bản mệnh viết khang viết thọ gia môn hưng vượng nhân vật phụ khang thì thì

Phụng sự thế thế triêm ân ngưỡng tạ

Thánh đức chi phù trì bất vong

Thiên tiên chi tướng hữu đãn thần hạ tình vô nhâm kích thiết bình doanh chi chí cẩn sớ

Thiên vận…niên…nguyệt…nhật thần khấu thủ bách bái thượng sớ.

 

Sưu tầm