Tụng kinh bị hút âm thì có nên tùng kinh tiếp không ?

Tu là khởi lòng từ bi, trong kinh có sự giác ngộ nếu hút âm mà giúp các chân linh siêu thoát thì có gì phải lo ?

Ngà Vũ Jan Nguyen Dạ yêu Phật , tin Phật , đọc kinh Phật còn mọi người nói hút âm hay gì gì với em giờ ko quan trọng Chị ạ

Jan Nguyen Ngà Vũ đã tu là khởi lòng từ bi, trong kinh có sự giác ngộ nếu hút âm mà giúp các chân linh siêu thoát thì có gì phải lo ?

Ngà VũDạ vâng có lúc em nghe rằng : khi mình đọc kinh những vong vinh hiền họ lắng nghe kinh để siêu thoát , nghe xong họ đi họ ko ở lại nhà ta nữa nhưng có những vong thành tinh thành tò họ sẽ cư ngụ mãi nhà ta để quấy phá , đảo lộn và mình thờ chính họ
Quan điểm đó em ko tin vì em nghĩ trên còn có Phật pháp và thổ công , thần linh , chúa đất , ma mị chỉ là thứ dạo chơi

Jan Nguyen Ngà Vũ vậy nên mới cần ng dẫn và độ tu 

Vũ Xuân PhúXin phép cô Jan Nguyen cho tui thêm đôi nhời với cô Ngà Vũ nhé! Mong cô hoan hỷ ạ.
Việc tu Phật, cần phải tìm hiểu con đường của Phật, Phật luôn muốn giúp chúng sanh tu trì để 1 ngày 0 xa cũng được như ngài, hoặc ít ra lĩnh hội được 1 phần áp dụng cho bản thân và mọi người được tốt hơn. Trong cứu độ nhà Phật thì 0 phân biệt âm dương, sang hèn, giới tánh, giới loài, … Tất thảy bình đẳng. Nên nhiều người nghĩ tu theo Phật là dễ vì Ngài luôn yêu thương chúng sanh, 0 chấp, 0 cơ hành cta. Nhưng để có được thành tựu thì lại cần có 1 lòng kiên cố, tấm lòng tư bi, hỷ xả. Mà hỉ nộ ái ố tham sân si trong mỗi chúng ta ai cũng đều có, chỉ là bạn chế ngự ra sao, sám hối, sửa sai như thế nào để 0 bị lệch quá xa với con đường đã chọn tu Phật.
Nói tới đây thì có lẽ trong việc bạn đang có ý định thì bạn cần phải tự mình thông suốt được các câu hỏi sau:
1. Bạn có sẵn lòng độ tất thảy chúng sanh 0 kể giới loài, 0 kể âm dương, 0 kể sang hèn ko?
2. Bạn có thấy con đường đi của Đức Phật là đúng đắn và là kim chỉ nam cho cuộc đời của bạn hay 0?
Còn về việc, tôn thờ vị Phật, Bồ tát nào hay tụng pho kinh nào tu trì thì mời bạn hãy ra chùa xin Quy y, bước đầu học Phật, rồi nghe các Thầy giảng nghĩa kinh, rồi tập thực hành tụng trì theo các pho kinh, rồi tự bạn thấy pho kinh nào, câu chú nào, câu niệm Phật nào phủ hợp với sự giác ngộ của bạn, sự hiểu biết của bạn, và giúp gì được bạn so với Phát nguyện của bạn trên con đường tu Phật bạn đã chọn.
Tu Phật dễ, thành Phật được mấy người!
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Jan Nguyen Vũ Xuân Phú Tôi nghĩ tu thì cứ tu thôi chứ tôi chưa bao giờ cố gắng thành 1 tượng đài gì đó… nhưng có điều tôi luôn có mong muốn: muốn được phát triển lòng từ bi, muốn được phát triển trí tuệ để có thể đối mặt với những duyên nghiệp hay phúc báu một cách bình thản nhất, từ bi nhất có thể. Không tham luyến, không thỏa mãn hay gượng ép.
Bởi vì tôi biết Phật Thánh không can thiệp vào duyên nghiệp của mỗi người, cho nên sự trí tuệ sẽ giúp tôi đi đúng chính đạo, lòng từ bi giúp tôi yêu thương chúng sinh & hóa giả được nỗi uẩn khuất của duyên nghiệp.Người luôn cố gắng tu nhưng lại đứng ngoài vòng đạo thì quả là khó tu cho nên người theo Mẫu thì nên quy hàng Mẫu, người tín Phật nên quy hàng Phật. Lấy kim chỉ nan để hướng về các Ngài, có như vậy ta mới khó lạc đường mà tu thành tựu 

Thảo luận từ cộng đồng Tâm Linh Đại Việt