Câu nói Khéo Tu Thì Nổi, Vụng Tu Thì Chìm !!!

Câu nói Khéo Tu Thì Nổi, Vụng Tu Thì Chìm !!!
Những Thanh Đồng vụng tu luôn bị cơ đày cực khổ như ăn không ngon, ngủ không yên, đau ốm bệnh tật, con cháu gặp tai họa…

– Thanh Đồng thực sự là một Tấm Gương trong xã hội mới mong có cuộc sống bình an. Những nhiệm vụ vì đời vì đạo của Thanh Đồng nhằm phụng sự Quốc Thái An Dân và xây dựng Chân Thiện Mỹ. Những nhiệm vụ này đòi hỏi Tâm Từ Bi cao và sự miệt mài chăm chỉ của Thanh Đồng.

– Ngày nay những Thanh Đồng có Tâm có Đức không còn bị đói khổ và hơn ngày xưa. Xã hội phát triển và việc quan tâm đến việc đạo của người dân tốt hơn đã giúp cho cuộc sống của những Thanh Đồng có Tâm có Đức thanh nhàn hơn.

– Tại sao có những Tân Đồng bị thử thách chỉ ăn cơm chay. Việc này cho chúng ta thấy được việc tu của Thanh Đồng dan nan cực khổ. Dù có nhiều Lộc nhiều Ngân Xuyến các Thanh Đồng thường chi tiêu ở mức trung bình trong xã hội và phần còn lại là lo cho việc đạo và tích lũy. Đó là nhờ việc khéo tu của Thanh Đồng.

– Việc vụng tu của Thanh Đồng như việc chi tiêu lãng phí, chỉ hành đạo ở mức lo cho cá nhân mình và gia đình nhỏ của mình. Không xuất Tâm vì đời vì đạo. Những điều này khiến Đạo Mẫu bị nhiều ảnh hưởng và nhìn nhận của người dân không tốt. Việc vụng tu của những Thanh Đồng này kéo theo những hệ lụy như Loạn Đồng + Buôn Thần Bán Thánh và họ phải chịu những Nhân Quả khắc nghiệt. Tại sao những Thanh Đồng vụng tu vẫn được Nhà Ngài cho làm việc Tâm Linh là nhờ Nhà Ngài Từ Bi và cho cơ hội sửa sai.

Những Thanh Đồng vụng tu luôn bị cơ đày cực khổ như ăn không ngon, ngủ không yên, đau ốm bệnh tật, con cháu gặp tai họa… Điều này người ngoài khó mà nhận biết.

*** Tâm sự của mình mong gửi tới các bạn Căn Số + Tân Đồng + Thanh Đồng vụng tu nên chăm chỉ tu học để nhiệm vụ phụng sự Tiên Thánh, phụng sự Quốc Thái An Dân được thành toàn.

Tôi và các bạn đều không có đường lui bởi sứ mệnh Cứu Khổ Độ Mê là con đường chính đáng và thiêng liêng. Chúc chúng ta Tấm Thân Bách Chiến Con sám hối lạy cô

– Thanh Đồng chúng con đều Nhất Tâm vì Danh vì Diện.

Chúng con không dám vì của cải trần gian mà tham lam mà đơn sai !

Thảo luật từ cộng đồng Căn Đồng Số Lính Việt Nam

Tác giả Thanh Đồng Duy Hưng