VĂN KHẤN GIA TIÊN (lễ ngày mùng 1 Tết)


Kính lạy:

Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Thần

Các cụ Tổ Khảo Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, đường thượng tiên linh và các hương hồn nội ngoại tộc.

Nay theo tuế luật âm dương vận hành tới tuần Nguyên Đán, mùng Một đầu xuân mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức tổ tiên, như trời cao biển rộng, khôn đem tất cỏ báo ba xuân. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, oản quả hương hoa kính dâng lên trước án.

Thỉnh mời các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỷ Muội, Nam tử Nữ Tôn nội ngoại. Cúi xin thương xót cháu con, linh thiêng giáng về linh sàng, phù hộ độ trì cho con cháu năm mới an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điểm lành tiếp ứng.

Tín chủ lại mời các vị vong linh, tiền chủ hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hưởng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo !