VĂN KHẤN CHƯ VỊ TÔN THẦN (lễ ngày mùng 1 Tết)


Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

– Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Thần

– Phật Trời, Hoàng Thiên, Hậu Thổ

– Chư vị Tôn Thần

Hôm nay ngày mồng Một tháng Giêng, nhằm ngày tết Nguyên Đán đầu xuân giải trừ gió đông lạnh lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán xuân thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết, chốn chốn tường trình.

Tín chủ con là:………………………………………………………………………………..

Ngụ tại:………………………………………………………………………………………..

Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần, thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng lòa, ân đức rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi, Tôn Đức cảm thông. Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương, con cháu cát tường khang  kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng, đội đức Tôn Thần bản xứ. Hộ trì cho tín chủ, gia lộc , gia ân, xá quá trừ tai. Đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.