Làm con Tứ Phủ cần phải rõ

Chỉ mong mỗi người Thánh Tử luôn giữ gìn Đạo cho tốt đẹp , để vinh danh Đạo Mẫu được người đời quý kính.

Hầu Thánh Là một lòng một dạ thờ Phụng , cung kính chư Thánh, thay hoa lộc nước , sáng chiêu chiều mộ. Sớm kinh chiều kệ để hiểu rõ về sự dạy bảo của Chư Thánh mà thực hành trong cuộc sống, phải vì chư Thánh mà trả ơn . Đem những điều hay lẽ phải mà thay chư Thánh giúp người thoát khổ thoát mê. Đây mới thật sự là Hầu Thánh

Hầu Đồng Là một nghi thức hành lễ , là một sự cúng dường lớn, là một sự quán sát về việc tu tập của một Thánh Tử. Là xem xét về Nhân , Lễ Nghĩa , Trí , Tín trong mỗi cá nhân khi thực hiện nghi thức hành lễ , là nhập tinh thần mạnh mẽ, tinh thần vượt qua những oan tình trong cuộc sống mà chư Thánh là tấm gương để chúng ta soi sáng và noi theo. Đây là ý nghĩa của sự nhập Thánh, chứ không phải là Thánh Nhập như nhiều người lầm tưởng, rồi truyền phán một cách vô tội vạ, để người ngoài Đạo cảm thấy đó là tà ma , . Không có chư Thánh nào giúp một người này tốt để hại một người khác, không có chư Thánh nào lại dẫn ta vào con đường rượu chè , cờ bạc , trai gái bất chính cả. Niềm tin là một sự đáng quý , mê tín là cần phải sửa và mong rằng, mỗi người con của Chư Thánh cần phải làm cho Đạo càng ngày càng phát triển, chứ không vì lợi ích cá nhân mà dẫn người sai đường lạc lối , đi vào tà Đạo. . Đây mới thật sự là Hầu Đồng chân chính và xứng đáng làm con nhà Bốn Phủ.

Tôi viết bài này với một suy nghĩ cá nhân , không lên án bất cứ ai, chỉ mong mỗi người Thánh Tử luôn giữ gìn Đạo cho tốt đẹp , để vinh danh Đạo Mẫu được người đời quý kính. Chúc mọi người Thân Tâm luôn an lạc, và luôn vững lòng tin, nhất một lòng , tòng một Đạo .

Ps. Với mưu cầu Tài Lộc, mưu cầu Hạnh Phúc là sự cần thiết trong cuộc sống. Có mưu cầu mới thật sự cố gắng vượt qua gian khó mà đạt đến sự như ý. Nó không như người ta nghĩ là mưu cầu rồi ngồi chờ người đem tài lộc đến để hưởng. Đây là hai quan niệm trái ngược, cần phải minh định rõ ràng

Nam Mô Thiên Tiên Tam vị Thánh Mẫu Đại Từ Tôn
Nam Mô Thiên Tiên Tam vị Thánh Mẫu Đại Từ Tôn
Nam Mô Thiên Tiên Tam vị Thánh Mẫu Đại Từ Tôn

Tác giả Huỳnh Khải