Liệu nhà THÁNH có đòi MÃ không ?

Thánh Không nhận mã, Mã chỉ là một nghi thức trong khóa lễ, có mã là để vừa mắt trần gian, chứ Thánh dùng mã để làm gì ?

Nếu Nhà Thánh Mà Đòi Mã Bắt Con Dân Của Mẫu Phải Trả Mã!

Đệ tử : Huyền Tích Con Xin Thải Đồng Gác Bóng Miễn Hầu

Người làm Thầy lấy việc Tiến Mã để dẫn đạo dẫn lễ, kẻ đó đang phá Đạo , kẻ đó đang buôn thần bán Thánh

Thánh Không nhận mã, Mã chỉ là một nghi thức trong khóa lễ, có mã là để vừa mắt trần gian, chứ Thánh dùng mã để làm gì ?

Vạn sự do tâm ! Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, đốt mãi tiến mãi , mà không tu không học hỏi thì cả đời vẫn u mê tiền mất tật mang

Chán cái sự đời ! đã ngu còn u mê, mở mồm ra lúc nào cũng mã nhiều mã ít, soi mói đàn tràng của người khác không đủ mã với thiếu mã lỗi với lầm , làm cho người khác hoang mang ,
thời bây giờ mới phát sinh bầy đặt nhiều mã là bởi có nhà máy sản xuất Giấy, chứ ngày trước đi học giấy còn không đủ viết, sách vở phải giữ gìn, để người sau còn có mà học,

Xưa giấy còn quý hơn vàng, dùng tre làm sách để viết thì lấy đâu ra giấy làm mã, không có nhà máy Giây thì thử hỏi lấy giấy đâu làm mã ?

Từ bây giờ Thầy đã kê mã đủ nghi thức trong khóa lễ rồi các đệ tử nào bầy vẽ thêm linh ngoại lệ không có trong tứ Phủ , chưa hỏi, chưa được sự đồng ý của thầy, thì tự hầu lấy…
Tiến thêm các loại chúa điêu chúa lừa thì tự đi mà hầu

Huyền Tích Chưa có thời gian để viết hoàn chỉnh một bài..
Mệt mỏi 😏
Huyền Tích hầu cho mình chỉ cần 5 man vàng là đủ đầy!
“Lễ nghi bất túc Thành kính hữu dư “

Chia sẻ Nội Bộ bản hội