“CHỐN TỔ” là nơi đâu ?

Tân Thanh Đồng Con Nhà Tứ Phủ
Lấy Đâu Là Chốn Tổ Của Mình?

Nhiều Đồng nhân vẫn không biết đâu là chốn Tổ của mình !
Đa số nghĩ nơi mình mở Phủ là chốn tổ, bản thân người thầy mở phủ cho mình cũng không có chốn tổ để về, cũng không biết đâu là chốn tổ của mình, nên không thể hướng dẫn cho đệ tử biết để phân biệt nơi nào là chốn tổ…
Nếu ta hỏi một vị Sư hay một thầy Pháp người có thầy dẫn dắt vào Đạo họ sẽ biết rõ và trả lời nơi chốn tổ của họ là đâu là ai, chốn tổ của họ là nơi Thầy họ đang ở đang phụng sự tu tập, nơi đó là chốn tổ của mình người mình theo học đạo là thầy là tổ của mình !

Ví dụ : các vị Sư khi xuống tóc xuất gia, các thầy ở nhiều chùa các nơi tập trung về một chùa nào đó lập đàn, lập pháp hội có đủ các ban trong giáo hội sẽ làm nghi thức nghi lễ, để quy y thụ giới đủ điều kiện thì được xuất gia , khi đã được công nhận là người xuất gia rồi , đàn giới pháp hội giả tán, các đệ tử ai người ấy theo Thầy mình về chùa của Thầy mình, nơi thầy mình ở là chốn tổ, thầy tu ở chùa nào thì nơi đó là chốn tổ, chết lập tháp ở chùa nào thì giỗ tổ thầy mình ở chỗ đó, chứ không phải nơi pháp hội khi xuống tóc kia lấy làm giỗ làm chốn tổ thầy mình được !

Cũng như một Thầy Pháp khi cấp thụ ấn sắc cho đệ tử , nơi thờ của thầy chỉ là am là tĩnh nhỏ, thì Thầy tìm nơi đền phủ nào to để lập đàn lễ cho phù hợp để cấp sắc, sắc tứ linh , thì cũng phải chọn ngôi Đền đó có tứ linh có tam cung lục viện , để cấp sắc cho đệ tử , xong đàn lễ ai về nhà đó, nơi chốn tổ vẫn là nơi thầy mình ở, tuy to hay nhỏ, am hay tĩnh thì vẫn là nơi mình theo thầy cầu Đạo tu tập là chốn tổ, khi Thầy mất không ai lấy nơi khi lập đàn lễ để thờ để làm chốn tổ làm giỗ !

Hay nói đơn giản hơn người ta sinh ra ở bệnh viện hay trạm xá dù xa hay gần, cũng không thể coi đó là nhà là chốn tổ được, nơi Bmẹ mình đang ở đâu thì nơi đó là nhà mình!

Còn những tân thanh Đồng mỗi người căn mệnh nông xâu khác nhau, tâm Đạo cũng khác nhau, hoàn cảnh vào đạo cũng khách nhau, nhiều người ra mở phủ cũng chỉ là với tâm mong cầu sự bình an, nương tựa cửa Thánh để có tài có lộc mong sao an yên là được, về lề lối trong Đạo họ không cần thiết phải tìm hiểu, đôi khi có hiểu cũng khó thể theo được vì cơm áo gạo tiền, vì công việc và gia đình cũng bị hạn chế, theo được đến đâu thì theo, chốn tổ ở đâu cũng không quan trọng cần thiết lắm…Người căn mệnh như vậy Không thể so bì với người chân tu tín tâm mộ Đạo chuyên tâm việc nhà Thánh hàng ngày được , nên cũng phải hoan hỷ tùy duyên, còn người chuyên tâm việc Thánh con nhà Thánh mà không biết chốn tổ mình ở Đâu thì thôi kệ !

Huyền Tích có đôi lời chia sẻ trong bản hội 💖