Người Trung Quốc Cũng Hầu Đồng

Thánh Việt Nam cũng chấm Lính Bắt Đồng người Trung Quốc

Cũng khá lâu rồi ngày đó Huyền Tích lên Lạng Sơn lễ Mẫu Đồng Đăng , vô tình nói chuyện với một người dân Lạng Sơn, chỉ là nói chuyện xã giao thôi ,

Huyền Tích hỏi không biết Trung Quốc họ có hầu Đồng không nhỉ bác? Cô bán hàng kể là, cô có quen một người Trung Quốc, cũng là dân buôn bán kinh doanh họ cũng hầu Đồng, và mỗi lần sang Mình Hầu mang cả vali tiền để hầu,
Và cô còn nói họ cũng thờ các vị Thánh mình, nhưng không thờ giống như mình…

Và sau Huyền Tích tìm hiểu thì họ có thờ hai Bà Trưng và các tướng của hai Bà , các vùng Xưa kia thuộc đất Việt Nam ta, nguyên nhân vì sao họ lại thờ, Huyền Tích được kể lại là từ xa chính người Việt đã Thờ Hai Bà và các Thần Tướng dưới trướng thời Hai Bà, đến sau này và bây giờ họ vẫn thờ nhưng chỉ là dựng Miếu nhỏ các Đền cổ thì bị Trung Quốc hủy hoại phá dấu tích như bia và câu đối, dân bây giờ ở vũng đất tỉnh Hồ Nam , dấu xưa Bồ Lãng, Động Đình , Nam Hải ,Thương Ngô, Uất Lâm Lĩnh Nam .. Cũng có hiện tượng như chấm lính bắt Đồng ốm đau không làm ăn được ,nên họ lập Miếu nhỏ như cây hương, thờ hai Bà và các Vị Tướng của hai Bà, sau đó sức khỏe yên ổn và làm ăn thuận ,
Trừ những người buôn bán sang Việt Nam làm ăn lâu năm, họ có nhân duyên và theo Hầu Đồng nhưng rất ít!

Trung Quốc bao đời đã muốn thôn tính đồng hóa dân tộc Việt, nhưng các bậc Đế Vương Các Vị Anh Hùng Dũng Tướng Tiền nhân xa xưa bao phen xả thân hy sinh vì Đất Nước hy sinh cho giống nòi Bách Việt khi hóa Thánh các vị để lại hào khí , linh khí ngút trời Nam mãi mãi về sau !

https://youtu.be/CdoWqgxha2Q

Hầu Đồng là một nét văn hóa Tâm Linh thuần Việt đó là Linh Khí của Dân Tộc, mất văn hóa là mất nước, chúng ta tiếp nhận văn hóa của một đất nước khác, sống theo văn hóa của nước khác đó là chúng ta đã bị đồng hóa !

Nới Quốc Tổ Bách Việt ở Hồ Động Đình, phía bắc sông dương tử do Đế Nghi cai quản, phía Nam sông Dương Tử do Lộc Tục tức Kinh Dương Vương cai quản, người Việt tại Hồ Động Đình xưa kia giờ bị Trung Quốc chiếm và đồng hóa thành người Trung Quốc , họ phá hủy dấu tích của người Việt.

Lịch Sử ta vẫn ghi lại trận đánh đầu tiên của các tướng hai bà Trưng trên Hồ Động Đình, nữ tướng Phật Nguyệt chỉ huy đánh quân nhà Hán chết nghẽn sông trường giang, các tướng nhà Hán không dám đối đầu và tấu lên vua Hán Quang Vũ , nữ tướng dưới trướng của hai bà là : Phật Nguyệt dụng binh như thần khiến quân Hán phải khiếp sợ !

Còn Trận trên biển Nam Hải bị nữ tướng hai bà là Thánh Thiên giết 40 vạn quân thiệt hại mất nhiều tướng giỏi, quân Hán thiệt hại vô số trên biển Nam Hải,
Cửa Sông thẩm giang chẩy vào hồ Động Đình có thờ nữ tướng Trần Thiếu Lan, Sử Việt ghi nhiều sứ thần qua đây đều vào tế nữ Tướng của hai Bà
Còn rất nhiều vị tướng khác như như tướng quân Đào Hiển khi cầm 1000 quân rút đến Thiên Đài thấy nơi đây có Miếu thờ Quốc Tổ Quốc Mẫu , ông không cam lòng rút đi cùng 1000 quân sỹ đã quyết chiến đến hơi thở cuối cùng rồi nằm lại cùng Quốc Tổ Quốc Mẫu 😢🙏

Nhiều Đền Thờ được lập lên nhưng bị pháp hủy, câu đối xưa vẫn vang vọng oai hùng dấu thiêng Thánh Việt

江上三英扶女主
蒲 浪百族哭神徵

Giang thượng Tam Anh Phù Nữ Chúa
Bồ Lãng Bách Tộc Khốc Thần Trưng ,

Trên sông trường giang ba vị phò nữ Chúa
Tại Bến Bồ Lãng trăm họ khóc thần Trung thành, và còn rất nhiều câu đối khác Huyền Tích không đưa vào,

Hồ Động Đình Không những bị Trung Quốc chiếm lấy rồi phá hủy Đền Miếu , bia đá , câu đối, mà dấu tích nơi thờ Quốc Tổ của Bách Việt còn bị TQ xuyên tạc mãi về sau này, và đến tận bây giờ , gán ghép vào câu văn trong hầu Đồng cũng bị xuyên tạc , cung văn vẫn hát khi thỉnh Mẫu Đệ Tam Chầu đệ Tam, là vua Kinh Dương Vương lêu lổng ham chơi tì thiếp, đọa đầy vợ là Long Nữ tức mẹ của Lạc Long Quân

Kinh Dương Vương lấy Thần Long là con gái út Vua Động Đình sau sanh ra Sùng Lãng tức Lạc Long Quân

Tổ bách Việt của chúng ta bị Trung Quốc xuyên tạc bóp méo , tác giả Lý Triều Uy đã xuyên tạc và bôi nhọ dựng lên câu chuyện, nhân vật người nhà Đường là : Liễu Nghị , sau này lấy con vua thuỷ tề cưới lại vợ của Kinh Dương Vương, Kinh Dương Vương vì ham mê Tì Thiếp mà đọa đầy nàng Thần Long sau bị Tiền Đường là em Vua Thuỷ Tề, Chú của Thần Long nữ ,quật chết nuốt tươi.

Lý Triều Uy, viết Kinh Xuyên là Cha của Kinh Dương Vương đời đời thông gia với Động Đình
Lý Triều Uy viết Vợ chồng Kinh Xuyên là người vô phẩm hạnh, còn đặt điều cho Kinh Dương Vương là người ham mê tì thiếp lêu lổng ham chơi, coi nhẹ nghĩa vợ chồng đọa đầy Long Nữ,

Theo nguồn ta Dòng dõi Bách Việt, Kinh Dương Vương là người nhiều Tài Đức là Tổ của Bách Việt, sau này con cháu dựng lên xã tắc dài lâu như các đời Vua Hùng, Hùng triều thập bát

Huyền Tích được báo và nhìn thấy sau này những nơi Thờ Quốc Tổ nơi thờ của các Vị Tướng của hai bà sẽ được dựng lên rất nhiều Đền Phủ và người gốc Việt ta lại được hồi sinh hầu Các vị Thần Nam Việt ,

Còn văn hóa là còn Nước ,Mất văn hóa là mất nước, những nơi đó các vị Thánh sẽ chấm Đồng để lấy lại dấu xưa, những người ở tỉnh Hồ Nam bây giờ là người gốc Việt thời Lĩnh Nam thời của hai bà trưng sau này sẽ ra hầu Đồng rất nhiều và tương lai địa danh này sẽ thuộc về của Việt Nam chúng ta!

Thủ nhang Huyền Tích tại :Linh Từ Ngai Vàng