Canh Đàn Thế Nào Là Đắc Lễ

Nghiệp do Thân Khẩu Ý tao nên
Thân chưa tạo nghiệp, khẩu chưa tạo nghiệp, nhưng Ý ác tâm sân si thì tội đã như sơn như hải rồi !

Thế nào là tác phúc trợ duyên cho khóa lễ được hoan hỉ ?
Đôi Khi Bản thân đi dự lễ Tạo Nghiệp mà không biết !
Những người tác phúc trợ duyên cho canh đàn mắc lỗi mà không biết, ngoài Thầy Đồng, Thầy Pháp , cung Văn, Hầu Dâng, là người trực tiếp trợ duyên cho canh đàn , còn có sự khách quan bên ngoài là những người khâm trực đàn đến ngồi trợ duyên , khi mắc lỗi mà không biết, tạo nghiệp mà không hay!….

1 Thiên – Địa – Nhân….
2 “Thần Thiêng Bộ Hạ “….

Nhân Thần rất quan trọng chiếm 50% yếu tố thành bại phúc họa
Khi khóa lễ mà có các Pháp Sư Thanh Đồng Đạo Quan chư Nhân chư Gia tới dự lễ khâm trực tác phúc trợ duyên, khóa lễ dù có đơn sơ đạm bạc , trong khi hành trì Thầy Pháp Thầy Đồng tân Đồng gia Chủ làm chưa tốt có mắc chút lỗi,
Nhưng toàn Bộ chư Nhân chư gia đều hoan hỉ vui vẻ nhất tâm tác phúc không bàn tán lỗi lầm không báng bổ nhất tâm khâm trực đàn tràng thì khóa lễ đắc 100% nhân hoan hỉ thần cũng hoan hỉ

Còn khóa lễ mà tố hảo .. Thầy Pháp nổi tiếng Thầy Đồng nổi tiếng nhưng trong đạo tràng bất đồng… hoặc có lời thô tục phỉ báng xì xào thừa thiếu to nhỏ soi mói … v v…
Thì khóa lễ đó sẽ tổn phúc … nặng thì bị khê đồng,

Hay canh đàn gia chủ đồng nghèo lính khó ít tiền đàn lễ tâm thành Dâng Thánh người đến dự chê bai làm gia chủ hoang mang bất an , ngồi dự khoe kể nể đàn của mình hàng 100 triệu khăn áo toàn hàng xịn đắt tiền mổ cả trâu cả lợn hoa quả đồ lễ cả một ô tô lộc toàn hàng ngoại hàng xin v v..
Khi khóa lễ xong Gia chủ Tân Đồng Tâm đang vui vẻ hoan hỉ tự nhiên nghe những lời nhỏ mọn chê bai gia chủ không hiểu biết nghe vậy hoang mang tâm sinh bất an lo lắng loạn tâm
Tâm trần bất an Phần âm Gia Tiên nếu phúc khí kém không thể phân biệt được đúng sai chỉ thần giao cách cảm từ trần gian, nghe được từ miệng trần , và tự chấp vào là canh đàn này của con cháu mình chưa được tố hảo sinh sân hận lo lắng nên lại thôi thúc con cháu làm thêm lễ thêm , Âm không yên thì trần không an !

Nhân thần Rất quan trọng chiếm 50% sự thành công cho khóa lễ ,Nhân Thần chỉ về sự tác động yếu tố của con người , Đồng Thầy Thầy Pháp Gia Chủ và Bách gia cùng tác phúc trợ duyên cho khóa lễ !

Vậy Đệ tử Huyền Tích tôi vẫn hay dặn dò đệ tử của mình có đi dự lễ ở đâu hoặc vô tình gặp ở đâu thấy sai chưa đúng : Không được chê bai… thấy hay thì học thấy dở thì lấy đó mà tránh để tự sử mình, đừng vì cái miệng mà tạo nghiệp!

Mình chê bai canh đàn Quỷ Thần chấp nhời trách phạt, gia chủ coi như bị hỏng khóa lễ , bản thân mình cũng bị tổn phúc , vậy tùy duyên tùy chỗ mà góp ý làm sao cho lợi lạc , nhiều người cứ tưởng mình hay mình giỏi tỏ ra nguy hiểm , mình là người hiểu biết , bạ đâu cũng vạ miệng, cứ như đang dẫn Đạo tạo phúc cứu người! Có người vì vô tình tạo nghiệp mà không hay , đôi khi có người còn cố tình tạo khẩu nghiệp vì sân si đố kị với bạn Đạo!

Nghiệp do Thân Khẩu Ý tao nên
Thân chưa tạo nghiệp, khẩu chưa tạo nghiệp, nhưng Ý ác tâm sân si thì tội đã như sơn như hải rồi !
(Đắc Lễ Là : ” Thiên thời địa lợi nhân hòa ” Lễ Nghi Bất Túc Thành Kính Hữu Dư )


Huyền Tích xin đôi lời chia sẻ cảm ơn ai đã đọc