Vì sao nhiều “Đồng Nhân” buồn than đến vậy ?

Nếu đã thực sự nhận mình là “Giọt Máu Đế Đình” thì đừng quên sự nghiệp tu tập nuôi dưỡng “ĐỨC KHIÊM CUNG”

Chặng đường tu của mỗi người không thể tính bằng 1 đời người được mà nó dài liên kiếp…
1.Ai cũng vậy phải tạo nghiệp dù là gián tiếp hay trực tiếp nhưng rõ phải đau khổ rồi mới tìm đến chặng đường tu tập.
2. Tu tập chính là bước chuyển hóa để hóa giản mọi khổ đau, tẩy bỏ đi những nghiệp chiêu cảm khiến cho thân tâm luôn cảm thấy khổ đau.
3. Lúc bạn cảm thấy mọi thứ đều đẹp, thỏa mãn hạnh phúc với chính cái có trong cuộc đời mình … đó là lúc bạn bắt đầu tìm thấy chân lý của quả tu.
Từng chặng đường phải đi qua “Gieo Nghiệp – Tu Tập – Hạnh Phúc” đều là những điều quý giá bạn cần phải chú tâm cảm nhận thực tế.

ÍT AI BIẾT:
– Khi bạn tu tập & bật chợt coi thường hay nói xấu người đã dẫn dắt bạn rồi nẩy ý muốn hơn, thì đó là lúc toàn bộ công sức tu tập của bạn đã đổ xuống sống xuống biển.
– Khi bạn muốn chửi bới 1 ai đó là lúc bạn đang làm mờ đi đường tu của chính mình, những hành động tiêu cực sẽ làm cho NGHIỆP đến bên cạnh bạn nhanh hơn và PHÚC sẽ rời xa bạn thật mau chóng.
– Nếu đã từng khấu đầu trước ban Công Đồng để lễ thì nên nhớ bề trên khi nhìn xuống k muốn các con đồng hiềm khích với nhau nếu bạn thực sự hiểu thì mỗi khi chuẩn bị phát xuất ra những hành động tiêu cực bản thân bạn sẽ cảm thấy ngượng với bề trên.
– Mỗi con người đều có thiện & ác trong bản tâm, nếu bạn cố gắng phát triển những điều tích cực trong đời sống của bạn thì hạnh phúc sẽ đến bên bạn.
Nếu đã thực sự nhận mình là “Giọt Máu Đế Đình” thì đừng quên sự nghiệp tu tập nuôi dưỡng “ĐỨC KHIÊM CUNG”

Tác giả Jan Nguyen