Ý NGHĨA VÀ CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

Phóng sanh là phương pháp dễ dàng nhất để tiêu trừ nghiệp chướng, lại đơn giản dễ làm. Chỉ cần phát tâm tùy thời, tùy chỗ, một người hay nhiều người, nhiều tiền hay ít tiền,đều có thể phóng sanh.

Phóng sinh tức là nhìn thấy các loại chúng sinh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại,kinh hoàng lúng túng,mạng sống trong phút giây nguy ngập,liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc.Như vậy tức là hành vi giải thoát,phóng thích,cứu lấy mạng sống.Trời đất vạn vật chúng sanh đều có linh tánh, đều biết tránh nơi hung dữ, tìm chỗ an lành; đều biết tham sống sợ chết, đều có vui, buồn, yêu, ghét, mừng, giận…Người thực hiện việc phóng sanh thì loài vật đều âm thầm cảm ơn và luôn mong có dịp báo đáp.

Vì sao chúng ta nên phóng sanh.Trong pháp môn phương tiện mà đức Phật đã chỉ dạy, có Pháp phóng sinh là dễ thực hành nhất,sớm mang lại hiệu quả nhất.Sở dĩ như vậy,vì phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng,sinh mạng chính là giá trị cao cả nhất,được trân quý nhất của tất cả chúng sinh.Giải cứu được sinh mạng cho chúng sinh tức là giúp chúng sinh giữ lại được cái đáng trân quý nhất.Còn có việc nào ý nghĩa hơn,đáng làm hơn cứu vớt sinh mạng cho những chúng sinh sắp phải nhận lấy cái chết

Mặc dù vậy, trong thực tế rất nhiều người không thấy được những ý nghĩa của việc phóng sinh.Vì sao vậy.Điều không thể phủ nhận là thói quen giết hại của con người từ xưa đến nay đã quá nặng nề.Có khi giết để ăn thịt, có khi giết để lấy da, xương, lông, sừng… lắm khi giết hại chỉ vì lòng hiếu sát, chỉ vì để mua vui, giải trí trong chốc lát…Những kẻ xem thường sinh mạng muôn loài như thế ngày nay thật nhiều không kể xiết,mà người thực hành phóng sinh chỉ lác đác như đếm được trên đầu ngón tay.

Đức Phật có trí tuệ vô thượng, trong Kinh Phạm Võng đã sớm có lời ân cần khẩn thiết khuyên răn giới sát phóng sinh thì tiêu trừ nghiệp chướng,lại trưởng dưỡng được tâm từ bi.Đức Phật còn nói rõ rằng”Chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ ta, cứu vật sống được tức là cứu được cha mẹ ta”.Nhân quả báo ứng như bóng theo hình.Sát sinh tự có ác báo của sát sinh.Phóng sinh tự có thiện báo của phóng sinh.Đừng nên để ý đến sự bình phẩm,nhạo báng của kẻ khác.Chúng ta thực hành thiện nghiệp của mình,thiện ác nhân quả báo ứng tuyệt đối không bao giờ sai.

Công đức phóng sinh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm đại lược như sau:
1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.
2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật.
3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không ít các tai nạn.
4. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nối dõi không ngừng.
5. Chỗ mong cầu được toại nguyện.
6. Công việc làm ăn phát triển, hưng thịnh, gặp nhiều thuận lợi.
7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ.
8. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não.
9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.
10. Tái sinh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được vãng sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc.

Phóng sanh là phương pháp dễ dàng nhất để tiêu trừ nghiệp chướng, lại đơn giản dễ làm. Chỉ cần phát tâm tùy thời, tùy chỗ, một người hay nhiều người, nhiều tiền hay ít tiền,đều có thể phóng sanh. Chính vì phóng sanh thù thắng nhiệm mầu như vậy, mà nhiều đời nhiều kiếp đến nay chúng ta có biết bao nhiêu oan gia trái chủ, tà ma ngoại đạo đều không muốn chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng, thành tựu đạo nghiệp một cách đơn giản như vậy. Vì thế nên chúng dùng trăm phương nghìn kế để tăng trưởng vô minh,làm lẫn lộn sự thấy nghe,mê hoặc nhân tâm,cản trở người ta phóng sanh.


Giải Cứu Phóng SInh

“Tạo một ngôi chùa chẳng bằng cứu một sinh mạng”.

Nên biết rằng, tâm Phật là từ bi.Khi chúng ta trưởng dưỡng lòng từ bi thì tâm ta với tâm Phật hợp nhau,chư Phật hoan hỷ thì tự nhiên dễ có sự cảm ứng đạo giao,việc học Phật tự nhiên dễ dàng thành tựu.

Di Lặc Bồ Tát có kệ ngữ rằng:
“Khuyên bạn siêng phóng sanh
Lâu dài được trường thọ
Nếu phát bồ đề tâm
Đại nạn trời phải cứu”.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT__()__
Một lượt chia sẻ hoặc một câu bình luận của bạn, đều sẽ giúp cho nhiều người tiếp cận được bài viết hơn.Xin các bạn đừng ngại bỏ thêm chút công sức, để chung tay đem thiện pháp,đem Đạo lí Nhân quả Phật dạy đến với nhiều người,cuộc đời bớt đi một chút tăm tối của Vô minh,tăng thêm chút ánh sáng của Phật Pháp,công đức vô lượng

XIN THƯỜNG NIỆM
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thảo luận cùng cộng đồng Căn Đồng Số Linh Việt Nam