Tân Đồng cần hiểu để tu

Tôi thường nói với các đệ tử của mình , khi đã bước vào tu Đạo và muốn trở thành người đưa đường để dẫn người khác vào Đạo , thì các con phải chịu niệm trải khổ cực gian nan , không có Tu Đạo nào mà sung sướng cả . Nếu các con không vượt qua gian khổ thì sao này làm sao có thể dẫn đường cho người khác thoát khổ .

Nhiều người nghĩ rằng tôi không có nổi khổ vì tôi là người làm thầy là phải sung sướng , là như cây cỏ , không có cảm xúc . Thật ra đến hiện nay thì cái khổ vẫn luôn đeo mang , nhưng tôi không phải là người thích ôm khổ trong lòng , dù thân có khổ nhưng tôi không cho phép Tâm mình phải khổ , nên khi có khổ gì thì tôi sẽ ngồi trước chư Thánh mà trúc nó ra, tôi không muốn Tâm.mình như cái bong bóng , chứa nhiều cái khổ , để một ngày nó bể thì tôi sẽ đau khổ tột cùng , cũng như một chén cơm có bụi bay vào , thì phải cố gạt số bụi đó ra , dù tốn một ít cơm , nhưng không thể để đó cho bụi trộn vào với cơm , mà ta phải bỏ cả chén cơm được . Cách xã đi những nỗi khổ là điều cần tu tập , chứ không phải nói , anh tu tập là phải không được khổ . Chính vì tôi có nhiều cái khổ hơn người bình thường và tôi đã vượt qua nó , nên mới được chọn làm người dẫn đường , chứ không phải tôi xung sướng mà được chư Thánh giao cho việc này. Bởi con đường nào bạn đã đi qua thì mới biết đường mà dẫn người khác đi , còn bạn chưa từng đi qua con đường đó mà dẫn người ta đi thì sẽ không tránh được nhầm đường . Nên tôi khuyên các bạn , đừng có nghĩ sau khi Trình Đồng Mở Phủ là các bạn sẽ không có khổ nữa , không có gian nan nữa . Thậm chí nó còn khổ hơn , gian nan hơn , nhưng Tâm thì sẽ vui hơn vì bạn thấy rằng mình sống có ích hơn . Nếu các bạn thấy bước vào Đạo mà khổ đủ thứ , gian nan đủ thứ , thầy làm lễ rồi mà người ta vẫn khổ. Vv..Vv . Thì tôi khuyên các bạn đừng nên bước vào Đạo , và cũng đừng phải Hầu Đồng . Không có chư Thánh nào bảo bạn không Hầu Đồng sẽ chết, không có chư Thánh nào bảo các bạn không Hầu Đồng sẽ khổ , không có chư Thánh nào bảo không Hầu Đồng ta sẽ trừng trị , phạt nhà người. Không có chư Thánh nào bảo không Hầu Đồng ta sẽ cho mầy tán gia bại sản. Hầu Đồng khi nào các bạn thấy mình có thể đủ sức gánh vác cả hai việc Trần và việc Thánh thì hãy bước vào . Trừ những người có trường hợp đặt biệt phải trình Đồng .

Tác giả Huỳnh Khải

Toan Le Đúng rùi nhiều người đang lầm tưởng là vào làm con nhà thánh thì thanh sẽ ban tài ban lộc ban tình duyên nên cứ thấy khổ là vào tdmp nên hiểu 1 điều rằng k có thánh nào đi phù hộ cho riêng 1 ai cả nên người dk thánh chon giao nhiệm vụ làm tốt thì dk cho lộc nhiều làm k tốt thì cũng xử k nương tay đâu nên đừng có nghĩ mà tham cái đó k đến lúc khổ lại khổ thêm

Phạm Đình Chiến Đúng là Thánh không bảo hầu,mà biết số phải ra mà trốn không hầu và tu là bị phạt,nhưng việc ra hầu thánh lại quan trọng!,hầu để nương tựa! Để xin phúc và để tu đạo, đạo thánh muốn tu thì trước hết là hướng theo đạo phật! Tu tâm đã,tu những cái cần thiết tu tại gia, tu chợ và chùa!, người đồng thầy khôn khéo,từ bi và và hoan hỉ theo tâm bồ đề phật họ không than vãn mà vị tha hết sân hận để độ đồng con và đời

Jan Nguyen Tu là một quá trình trải nghiệm, trên chặng tu sẽ có rất nhiều cửa ải để mỗi chúng ta phải vượt qua. Càng đi xa đồng nghĩa với việc vượt qua cửa ải càng lớn và càng khó. Tạm gọi là lên lever nếu ta thực sự đi qua, cứ tưởng đi qua hết để ta với được thứ gì đó cao siêu thần bí. Nhưng điểu giản dị lại luôn là điều ta khó có thể nắm được, tu cốt chỉ để đạt được đời sống hoan hỷ và bằng lòng với cái đang có và chấp nhận cái đã có là điều rất khó.
“Quả chín ép là quả không ngon”
Nếu không đi trong đau khổ mà thoát nạn thì lấy đâu ra kinh nghiệm, nếu vội vàng thì lấy đâu đắc chứng quả tu ?
Không vượt qua được chính nỗi khổ của mình thì đừng mong ngày sau dẫn dắt được ai, ngày nay mọi người luôn mong với ngọn mà quên mất vun gốc. Ai cũng muốn thành gì đó để đứng trên mọi người mà quên hết đi việc “học đạo tu thân cho vuông tròn quả PHÚC”.