Điều mầu nhiệm nảy sinh từ việc tu tập

Thông thường các điều mầu nhiệm này nảy sinh chính từ việc làm cụ thể mà chúng ta thực hiện nhằm mang lại sự an lạc cho mọi người khác.

Trong cuộc sống đôi khi có những sự mầu nhiệm đến một cách rất bất ngờ mà không phải lúc nào chúng ta cũng nhận biết được. Thông thường các điều mầu nhiệm này nảy sinh chính từ việc làm cụ thể mà chúng ta thực hiện nhằm mang lại sự an lạc cho mọi người khác. Nếu ai cũng tâm niệm hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng cố gắng làm một việc thiện hay một điều tốt thì hiệu quả từ thiện tâm ấy mang lại có khi chúng ta không lường hết được. Và chỉ sau một thời gian mọi người sẽ nhận ra rằng cuộc đời mình thay đổi đến không ngờ. …
“Trích lời tựa cuốn Khi Hồng Hạc Bay Về của Thầy Huyền Diệu”


Cố gắng làm 1 ý thức tốt để hướng bản thân vào tu tập nhưng trong quá trình tu tập đừng cố gồng mình mà hãy thuận theo môi trường mà tu tập và hãy hướng phương pháp tu của bản thân thoải mái với chính môi trường sống của bản thân.
1. Đừng cố làm việc thiện vượt khả năng bản thân không thể làm.
2. Đừng cố hoạt động quá nhiều việc tâm linh khi gia đình ngăn cấm.

Tâm linh là 1 sự chinh phục chính bản thân và chinh phục người trong gia đình, nếu bạn thấy đúng mà người bên cạnh lại chưa thấy đúng thì con đường tu rất khó đi vì vậy đủ bản lĩnh chinh phục mình thì hãy chinh phục người bên cạnh 1 cách văn minh nhất.
Mọi ng đồng nhất thì mọi ngọn núi đều có thể vượt qua. Trên con đường tu trước mắt luôn có các cửa ải, mỗi cửa ải vượt qua bao gồm các phần thưởng nhận được và thử thách tiếp theo phải đi cho nên đừng chủ quan với những gì ta có.

Hãy xác định ta đang đứng ở đâu ? tu cái gì ? và ta cần gì ?
Jan Nguyen