Cúng dàng Hỏa tịnh có thể tiêu trừ nghiệp chướng

Đàn lễ hỏa tịnh có năng lực rất mạnh mẽ giúp cho chúng ta khi tham gia được tiêu tan nghiệp chướng, việc dâng cúng các phẩm vật đã được chú nguyện sẽ giúp các vị viên mãn mọi sở cầu tâm nguyện đồng thời chuyển hóa thành tâm giác ngộ.


Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp rất nhiều chướng ngại. Người đầy đủ vật chất nhưng đau khổ về tinh thần. Người có đời sống tinh thần yên ổn thì lại thiếu thốn về vật chất. Công danh sự nghiệp như giọt sương đầu ngọn cỏ, rất mong manh. Những ân oán nợ nghiệp vẫn theo chúng ta từng bước. Khi chúng ta bị bệnh hay gặp chướng ngại đều do nghiệp đã tạo, và lúc chúng ta phước mỏng  thì nghiệp sẽ trổ quả chín mùi.

Pháp cúng dàng Hỏa tịnh được bắt đầu từ Đức Liên Hoa Sinh khi Ngài truyền giáo pháp vào những nước trên đỉnh tuyết sơn Himalaya. Ngài đã gặp nhiều chướng ngại, sự ngăn trở của các quỷ thần tại các nước khiến cho Phật pháp không được phát triển nên Đức Liên Hoa Sinh đã thiện xảo, chế ra pháp cúng dàng Hỏa tịnh gồm các loại thuốc gia trì, các loại hương, gỗ thơm, ngũ cốc, ngũ dược,… Tất cả những thứ ấy được trộn lại, trì tụng chân ngôn gia trì sau đó đốt thành khói. Khói thơm ấy dâng lên cúng dường Phật, sau khi cúng dường Phật, khói thơm lan tỏa để cúng dường tất cả các quỷ thần, minh thần, thần núi, thần sông, thổ công, thổ địa, các loài quỷ đói. Khi được ân hưởng những phẩm vật cúng dàng, những pháp vị cam lồ của khoá lễ, các vị sẽ hoan hỷ và hộ trì để chúng ta gặp được những điều tốt lành trong cuộc sống đời này và đời sau, cũng như lợi ích cho các thế hệ sau này của chúng ta.

Pháp tu Hỏa tịnh có năng lực mạnh mẽ tịnh hóa nghiệp chướng còn bởi nghi thức  thỉnh mời các oan gia trái chủ đến dự đàn tràng để trả nợ. Trong kinh dạy rằng, cuộc sống của chúng ta gặp nhiều thăng trầm, chướng ngại đều do những chủ nợ nhiều đợi cứ theo mãi chúng ta đòi trả oán. Bởi vậy, chúng ta mời tất cả các oan gia trái chủ đến dự Pháp hội và thụ hưởng khói thơm. Việc dâng cúng phẩm vật đã được chú nguyện giúp các vị viên mãn mọi sở cầu, mọi tâm nguyện, hóa giải được oán kết nhiều đời nhiều kiếp đồng thời chuyển hóa tâm các vị thành tâm giác ngộ.

”Nghi quỹ Hỏa tịnh không chỉ có ý nghĩa tôn giáo mà còn bao hàm ý nghĩa tâm linh. Đó là sự nâng đỡ trên con đường thực hành Bồ đề tâm tìm cầu chân hạnh phúc. Nhờ sự tịnh hóa những nhiễm ô bên trong và bên ngoài, chúng ta sẽ ân hưởng chất lượng cuộc sống và cùng chung vai sát cánh dựng xây một thế giới hạnh phúc tốt đẹp hơn”

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

Cách thức tham gia:
1. Lấy 1 chút vật phẩm vào đĩa, đặt lên trán khấn xin hóa độ cho các chân linh: gia tiên, oan gia trái chủ … và hãy có 1 lợi cầu nguyện từ trong tâm. sau đó đổ vật phẩm vào khay lửa đang hỏa tịnh
2. Tiếp tục tụng chú “Om Mani Padme Hum” 108 lần để lời nguyện ước được thấu độ.
3. Hãy đi vòng quanh khay đang được hỏa tịnh 21 vòng và vẫn tiếp tục niệm chú
“Om Mani Padme Hum” để có thể tịnh hóa nghiệp chướng cho chính bản thân bạn.

Lưu ý: trong khi hành lễ các bạn cần thực hiện với 1 tâm thức nghiêm tục và tập chung để đàn lễ được chu viên theo đúng sở cầu.