CÓ NÊN TỎ LỘ NỖI AI OÁN TRÊN SẬP CÔNG ĐỒNG ?

Trước đây khi chuẩn bị xuất thủ trình đồng tôi có xem rất nhiều vấn hầu, và phần lớn tôi đều thấy cảnh Quan Đệ Ngũ khóc ai oán vì oan ức, Cô Bơ thì buồn rũ rượi rồi khóc lóc… Tôi thấy có gì đó không ổn.

Vì các Ngài đã hiển linh hiển Thánh rồi khơi gợi nỗi đau trần thế cho các Ngài để làm gì ?

Người trần chúng ta khi tu còn phải bỏ THAM – SÂN – SI và phải biết bao dung với người trần ai. Vậy tại sao khi dâng làm ghế nhà Ngài lại dâng nỗi bi ai ? tại sao không dâng 3 thứ tam bảo ở đời “TINH – KHÍ – THẦN” và đến khi tôi hầu chỉ xin các Ngài 2 điều:

1. Cho con được vững bóng khi hầu các Ngài.

2. Cho con được dâng tam bảo “TINH – KHÍ – THẦN”.

Các Ngài đã là bậc Thánh nhân thì dăm ba việc u sầu xin hãy bỏ qua mà hoan hỷ nhìn xuống người trần ai, để chúng con được vững tâm vững lòng tu đạo.

Cho đến khi lên sập công đồng thì tôi chỉ rơi nước mắt đúng 4 lần bắc cầu đập chum vì cảm giác lúc đó như đứa con xa sứ được về lại nhà của mình, còn lại tôi rất vững tâm không 1 mảy may buồn tủi. Lại nữa trong việc tâm linh nếu bạn ủy mị rơi lệ thì không thể cầm được ngọn cờ âm cho nên không được có cảm xúc buồn khóc ở đây mà chỉ được duy nhất 1 trí khí hứng hức để tiến lên.

Sẽ có vài người hỏi: Vậy tại sao các Ngài lại khóc như thế ? Liệu có phải các Ngài không ?

Tôi xin thưa đó cũng là các Ngài nhưng thay vì ta chạm đến cảm xúc bi ai thì các bạn nên có ý thực chạm đến cảm xúc “TINH – KHÍ – THẦN”, như vậy ý trí TU ĐẠO của các bạn sẽ đạt đến cảnh giới tu tập quyết tâm hơn rất nhiều.

Nếu bạn là con nhà Ngài, sẵn sàng cho 1 hành trình dẫn độ bách gia thì bi ai sẽ là liều thuốc cản trở bạn, vì vậy hãy nhìn về phía trước và hãy sẵn sàng cho 1 chặng tu tiếp theo… Các Ngài khi hiển linh cũng đều là bậc Thánh nhân cho nên cảnh giới đạt được của các Ngài không phải là bi ai.

Tác giả Jan Nguyen

Thảo luận cùng cộng đồng Căn Đồng Số Lính Việt Nam

Luu Công Lộ Cảnh bi ai là do văn dâng,Tôi khi Hầu thì ra hiệu dừng ai oán quá khứ đã qua.Nhưng còn các bạn thì sao ? Vì Hầu Thánh để Thánh dáng làm việc và Hầu vui đón tiệc ,còn không có ngoại lệ, Xin đừng nghĩ mác áo Thánh là. Thánh.

Jan Nguyen Văn dâng là việc của Văn, nếu tu mà bị chịu ảnh hưởng chi phối bới tác động bên ngoài thì bản thân cần phải điều chỉnh lại thái độ định hướng tu tập
Tu tập là 1 tiến trình cảm xúc, nếu k biết cay đắng khổ sở thì sẽ k biết đến tu tập nhưng đây chỉ là ngưỡng cửa đầu tiên dắt ta vào việc tu tập.
Ngưỡng cửa tiếp theo cần phải đi qua đó là phải dùng ý trí để tu tập, chặng này cần phải luyện tu mới vượt qua được. 
Ý dẫn đầu các pháp, chỉ cần ý ủy mị thì đường tu chưa thể vượt qua 🙂