CĂN LÀ GÌ?

Hiện nay tôi thấy đa số mọi người chưa hiểu rỏ về chữ ( CĂN) trong Đạo Mẫu là gì , nên khi nghe các thầy phán mình có CĂN bốn phủ thì tự đâm ra lo lắng, sợ hãi, có người lại chống đối , có người thì thích , có người thì muốn bỏ đi, có người còn muốn đập cho ông thầy một trận .

Vậy ý nghĩa thật sự của chữ CĂN là gì? . CĂN : nghĩa là gốc, vậy gốc thế nào là gốc con nhà bốn phủ. Thứ nhất. Là Ông bà tổ tiên của ta đã từng tu Tiên , nhưng qua thời gian đã quên đi bởi con cháu không còn biết đến nữa , nên khi thầy soi ra biết được là ta có nguồn gốc như thế . Cũng như có một cây cổ thụ khi người ta đã đốn nó đi , một thời gian sau nó không hề mọc được , nay bổng nhiên có một chòi non mọc trên phần gốc cây đó thế thôi. Thứ hai . Là gốc về tiền kiếp ta đã từng tu tiên , nhưng khi chuyển kiếp ta đã không còn biết nữa , nên nay đủ duyên được người báo ta đã từng gieo duyên lành . Việc này cũng như một cây cổ thụ đã bị người ta cắt đi và ghép vào một cây khác , tuy là vẫn mọc vẫn lên cây nhưng èo uộc không mạnh khỏe. Vậy thì khi báo như vậy là muốn ta hảy trở về ghép vào gốc cổ thụ để được tốt hơn mà thôi. Vậy khi biết mình có Căn bốn phủ là hiểu rằng gia tiên hoặc bản thân ta đã từng có Căn tu Tiên nên ta hảy trở về để tu tập không cong muốn nhiễm trần nữa thì lúc đó ta sẽ được gia tiên phù hộ và ta tu tập để độ lại gia tiên . Cũng như một chòi non sẽ được gốc hút nước mà nuôi dưởng cho cây, còn cây thì phải tiếp nhận ánh sáng, tiếp nhận oxy để nuôi gốc vậy. Hiện nay đa số tôi thấy nhiều thầy hay luyện thần thông, nên sự hành CĂN là dể xãy ra. Nó được gọi là TẨU HỎA NHẬP MA chính vì thế mà làm cho người ta lo sợ mình sẽ không bình thường . Nếu nói vậy thì các THẦY trên cả nước điều bất thường hết sao?. Việc này chỉ dành cho các thầy có tâm bất chính mà thôi, họ đã tự luyện thần thông nhưng không thành nên mới có trường hợp như vậy và ai tìm đến họ cũng sẽ có cùng cảnh ngộ mà thôi. Nó cũng như lấy một nhánh cây cổ thụ mà ghép vào một cây không cùng loại vậy. Nếu khéo thì cây sẽ sống tốt, còn không khéo thì nó sẽ tàn tạ , không có sức sống và có thể chết đi. Nhiều người khi nghe có CĂN thì nhờ thầy làm lễ tiễn Căn. Lễ này chỉ dành cho các cụ ĐỒNG đã hết khả năng làm việc THÁNH , còn ta lại đi tiễn thì hoàn toàn không nên . Vì sao ? Nếu một chồ non có gốc để nương tựa nó mới sống khỏe và sẽ tươi tốt , đăng này ta lại đốn cái gốc đi thì cây non dựa vào đâu mà phát triến, chính vì thế cangc tiễn càng khổ là vậy. Còn các cuj không làm việc THÁNH nữa thì tiễn là sao . Nó như một cây đã già yếu thì phải nên dọn gốc rể nó đi , để gieo một hạt giống mới. Bởi vậy việc Tiễn CĂN là không nên làm vì vùa tốn tiền vừa khổ. Tu thì có nhiều không phải ai cũng phải TRÌNH ĐỒNG cả. Có người chỉ tôn nhan , và lo thờ cúng Ông Bà tổ tiên là được , và làm những việc tốt lành . Hoặc làm lễ phục hoàn giống như các phật tử quy y là được . Khi nào ai đủ duyên để làm công đức thì bắt ghế HẦU THÁNH mà thôi.
NAM MÔ THIÊN TIÊN TAM VỊ THÁNH MẪU ĐẠI TỪ TÔN
NAM MÔ THIÊN TIÊN TAM VỊ THÁNH MẪU ĐẠI TỪ TÔN 
NAM MÔ THIÊN TIÊN TAM VỊ THÁNH MẪU ĐẠI TỪ TÔN

tác giả Kha Huỳnh