Nghi thức phóng sinh

“GIẢI CỨU PHÓNG SINH”
Đây là chương tinh do cộng đồng Căn Đồng Số Lính Việt Nam đứng ra tổ chức với mong muốn cùng đồng hành với các bạn đang trong quá trình tu tập thực hành thiện nguyện tạo phúc vững tập.


Bạn chuẩn bị những con vật phóng sinh và 1 chút hương + chút tiền mã.

BÀI PHÓNG SINH CỦA NHÓM GIẢI CỨU PHÓNG SINH
Trước mặt chúng ta là các vị Phật, các vị Bồ Tát và các vị Thánh Thần đang tỏa ánh sáng hào quang, nơi đó có vô số pháp môn hòa hợp với linh khí nước Nam giúp chúng sinh thoát khỏi lầm than.

2 bên chúng ta là gia tiên các dòng họ cùng tham gia lễ phóng sinh

Đứng cạnh chúng ta là những người bạn cùng nhân duyên

Phía sau chúng ta là những chúng sinh chúng ta quen biết hoặc không quen biết, tất cả đều hoan hỉ cùng chúng ta tham dự buổi lễ phóng sinh ngày hôm nay.
Cầu mong cho các chúng sinh gặp được những duyên lành để đến được với ánh sáng của tu tập.
Tất cả chúng ta cùng tham gia lễ phóng sinh ngày hôm này để gieo duyên lành và hồi hướng tới tất cả các con vật và các hương linh còn chưa được siêu thoát khỏi những cảnh giới khổ, chúng ta cùng cầu nguyện cho muôn loại được tìm đến sự giải thoát giác ngộ thật sự và giải thoát trong tương lai. Không chỉ đơn giản là phóng sinh, mà chúng ta đang làm công việc kết duyên lành cho các chúng sinh lại gần với Pháp của các vị Phật và các vị Thánh Thần trên lãnh thổ đất nước Việt Nam.

Phần 1:
Quy y và cầu nguyện:
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đức Thánh Mẫu Đại Từ Đại Tôn
Hôm nay ngày …… tháng….. âm lịch, chúng con lại gặp nhau ở đây trong buổi lễ phóng sinh và quy y. Cùng cầu mong sự gia hộ của các vị chư vị Phật Thánh Tiên Thần trên lãnh thổ đất nước Việt Nam.
Những người thân hoặc không thân, những chúng sinh vô hình hoặc hữu hình trong các môi trường khác nhau đều rất hoan hỉ chứng kiến buổi lễ này, và tham gia cùng với chúng ta.

Chúng ta cùng thành tâm đọc lời nguyện quy y và thần chú tứ quy y 04 lần như sau:

Con xin cùng các chúng sinh này, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ nay cho đến ngày hoàn toàn giác ngộ. Cầu mong chư Phật, Chư Thánh phù hộ cho các chúng sinh này, có được những tái sanh tốt đẹp, gặp được các duyên lành, dẫn đến giác ngộ và giải thoát.

Nam mô Guru bê
Nam mô Budha ya
Nam mô Dama ya
Nam mô Sanga ya

Con xin được sám hối nghiệp chướng của bản thân con cùng với các chúng sinh có nhân duyên tu tập, dù là duyên hay là nghiệp nhưng hiện đang cùng con tham gia buổi lễ phóng sinh này. Từ bao đời kiếp tới nay “vô minh che lấp chẳng hay biết gì”.
Nay quay đầu là bờ, con xin các vị Phật Thánh Tiên Thần đang phảng phất nơi đây. Xin các Ngày che độ dẫn đường cho chúng con về với bến bờ giác ngộ.

Chúng ta vừa truyền cho các chúng sinh sức mạnh vô cùng to lớn và bây giờ nếu sau khi phóng sinh mà các con vật này có bị bắt lại thì buổi phóng sinh này cũng không vô nghĩa, bởi vì chúng ta đã kết duyên lành chúng với ánh sáng tu tập và chúng có cơ hội có những tái sanh tốt đẹp và gặp được nhân duyên tốt lành trong tương lai.

Phần 2:
“Từ bỏ cái tôi, trở về với bản tính tự nhiên
Ta thả các ngươi, từ Pháp thân về với Pháp thân
Cả ta và các ngươi đều không sinh diệt
Giống như các vị Phật và các vị Thánh đang chơi một trò chơi.”


Chúng ta vừa truyền cho các chúng sinh sức mạnh vô cùng to lớn và bây giờ nếu sau khi phóng sinh mà các con vật này có bị bắt lại thì buổi phóng sinh này cũng không vô nghĩa, bởi vì chúng ta đã kết duyên lành chúng với ánh sáng tu tập và chúng có cơ hội có những tái sanh tốt đẹp và gặp được nhân duyên tốt lành trong tương lai.

Phần 2:
“Từ bỏ cái tôi, trở về với bản tính tự nhiên
Ta thả các ngươi, từ Pháp thân về với Pháp thân
Cả ta và các ngươi đều không sinh diệt
Giống như các vị Phật và các vị Thánh đang chơi một trò chơi.”


Trước khi trực tiếp phóng sinh những con vật này, chúng ta hãy cùng nhau đọc câu thần chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, là vị Phật đại diện cho lòng đại từ đại bi của vô số chư Phật. Câu thần chú có ý nghĩa vô cùng to lớn, giúp các con vật này và cả chính chúng ta ở đây đóng cánh cửa tái sinh vào những cõi thấp như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và có thể tái sinh vào các cõi cao hơn như cõi trời, cõi người và đặc biệt là kết duyên với Phật pháp, để dẫn đến giác ngộ và giải thoát. Câu thần chú là “ OM MA NI PADME HUM”. Chúng ta hãy đọc 108 lần
TRong quá trình niệm chú chúng ta hay cầu nguyễn những đuêì tốt đẹp cho những người sống quanh ta và cho muôn loài có nhân duyên với ta.

Bật nhạc

Niệm chú “Vãn Sinh”

Niệm chú ” Om Mani Pad Me hum”

(Người chủ lễ và mọi người cùng đọc 108 lần câu thần chú OM MANI PEME HUNG)

Mọi người thổi thần chú vào tay và bắt đầu thả các con vật.


Facebook Giải Cứu Phóng Sinh