Chầu Năm Suối Lân

Chầu Năm Suối Lân. Chầu Năm vốn là người Nùng, dưới thời Lê Trung Hưng ( còn có tài liệu ghi lại rằng, Chầu là công chúa tìm nơi thanh vắng, đền cảnh Suối Lân thì chầu ở lại giúp dân), theo lệnh vua, Chầu trấn giữ cửa rừng Suối Lân bên dòng sông Hóa, coi sóc khắp vùng sông Hóa. Ở đó Chầu không chỉ trấn giữ nơi sơn lâm mà còn giúp dân làm ăn, dạy dân đi rừng, làm nương. Sau này, chầu hóa tại đó và hiển linh giúp dân thuần phục mọi loài ác thú, trừ diệt sơn tinh, ma quái. Tương truyền vào những đêm thanh, Chầu hiện hình cùng 12 cô hầu cận bẻ lái giữa dòng sông Hóa.

 

Thông thường thì Chầu Năm ít ngự đồng hơn là Chầu Lục, chầu chỉ thường ngự trong ngày tiệc vui hoặc những ai sát căn về chầu thì mới hay hầu. Tuy nhiên Chầu Năm cũng là vị chầu bà trên sơn trang nên có đôi khi người ta cũng thỉnh chầu về chứng tòa Sơn Trang. Chầu ngự về đồng thường mặc áo màu lam (bây giờ ở một số nơi, để tránh áo Chầu Năm trùng với áo Chầu Lục thì người ta thường dâng chầu áo xanh thiên thanh và coi đó là màu áo của dòng Suối Lân hoặc chầu cũng có thể mặc áo màu xanh như của Chầu Đệ Nhị), chầu khai cuông rồi múa mồi. Chầu Năm là vị chầu bà cũng có thể chứng cho con nhang đệ tử đội mâm giầu trình.
Đền thờ Chầu Năm Suối Lân được lập bên bờ con sông Hóa, qua cầu Sông Hóa 2 thuộc huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, tên là Đền Suối Lân, dòng suối Lân chảy cạnh đền quanh năm nước trong veo, xanh ngắt. Ngày tiệc chầu được tương truyền là ngày 20/5 (nguồn tài liệu chưa chắc chắn nên chỉ đưa ra để tham khảo). Khi thỉnh chầu văn hay hát:
Ai lên thăm cảnh Suối Lân
Đi qua sông Hóa vào đền Chầu Năm
[…] Giở trang tích cũ Lê Triều
Suối Lân Công Chúa mĩ miều diễm hương”
Hay để ca ngợi tài phép của chầu, văn hát rằng:
“Trăng thanh hổ báo chầu về
Lung linh màu sắc đua khoe trước đền
[…] Phép tiên biến hóa thần thông
Mẫu sai chầu trấn cửa rừng Suối Lân
Chầu thương dân canh khuya biến hiện
Áo chàm xanh thêu lượn nét hoa
Ban đêm gà gáy canh tà
Cất cao tiếng hú hiện ra giữa rừng
Hô thần chú bỗng dưng núi chuyển
Các cửa ngàn bặt tiếng muông kêu
Tà ma phách tán hồn xiêu
Các loài ác thú sợ đều ẩn thân
Để cho biết Suối Lân Công Chúa
Phép sơn trang Thái Tổ ban truyền
Phép tiên biến lá thành thuyền

Mười hai Thổ Mán đôi bên cầm chèo”

Tác giả  Dương minh Đức

 

 

 


Khi nhắc đến các vị chầu bà trên thượng ngàn chúng ta thường hay nghĩ tới Chầu bà Đệ Nhị,Chầu Bé Bắc Lệ hay Chầu Bà Lục Cung tuy nhiên chúng ta đã vô tình quên mất một vị chầu bà rất anh linh hiển hách đó chính là
CHẦU NĂM SUỐI LÂN, vậy chầu là ai???

+ Chầu Năm Suối Lân là vị thánh Chầu thứ năm trong tứ phủ thánh chầu
+ Chầu bà giáng sinh vào Hoàng tộc Lê gia khi Lê lợi đem quân đánh thắng giặc minh , giành lại non sông đất nước
Công chúa theo Vua cha đến mọt dòng Sông rồi Hóa vì vậy dòng Sông ấy được đặt tên là Sông Hóa (con sông rất gần đền Suối Lân bây giờ). Tương truyền khi công chúa hóa lập tức đã có mối đùn che kín phụng thể của người . Đức vua cha đã vô cùng đau xót nhưng vì sự nghiệp đất nước đành để lại phụng thể công chúa giao cho người thị nữ(sau hiển thánh là cô Năm kề cận cửa chầu bà bây giờ) và dòng họ lập đền thờ trông coi
Tuy nhiên tên công chúa hiện nay vẫn là mọt bí sử vì chỉ thủ nhang mới được biết và không đc phép tiết lộ ra ngoài
Sau khi hóa chầu hiển thánh coi sóc khắp vùng suối lân sông hóa . chầu dạy dân làm lương rẫy
+ Phép anh linh của chầu bà còn được thể hiện ở việc chầu hiển thánh giúp dân trừ loài thủy quái. Có những đêm thanh vắng Chầu hiện hình cùng 12 cô hầu cận cầm chèo bẻ lái khắp các cửa ngàn. Vì thế những người ăn lộc chúa bà có khả năng sát quỷ trừ tà
+ Chầu Năm Suối Lân khá hay ngự đồng đặc biệt khi các thanh đồng đón tiệc vui hay đón tiệc tháng năm chầu đều giá ngự .khi về đồng chầu ngự áo xanh thanh thiên thanh, khăn củ ấu . sau khi khai quang chầu múa mồi như bao vị chầu bà trên sơn khác hay chầu cần chèo bẻ lái khắp các cửa ngàn của bể
+ Chầu cũng có thể chứng mâm trình trầu tán mã sơn trang và sang khăn cho con nhang đệ tử trong lễ mở phủ trình đồng
+Đền thờ chính Đền Chầu Năm Suối Lân nằm ngay sát con đường quốc l A tuyến Hà Nội – Lạng Sơn. Đền Chầu Năm nằm khá gần cụm đền Quan Giám Sát và Đền công đồng bắc lệ. Đền Chầu Năm , cách đền Quan Giám Sát 3.5 km.
ngày tiệc chầu là ngày 20 tháng 5 hàng năm

Tác giả Phạm Hoàng Duy

Thảo luận facebook group Căn Đồng Số Lính Việt nam

 

 

Đại Lễ Mông Sơn Thí Thực Chẩn Tế Cô Hồn