Chúa bà Năm phương

Vốn là Tiên nữ trên trời giáng thế, giáng vào nhà họ Vũ ở Cấm Giang Hải Phòng. Chúa là một nữ tướng tài giỏi thời Ngô Quyền. Đức Ngô vương tin tưởng trao quyền cho Chúa cai quản toàn bộ quân lương, quân nhu ngay tại bản doanh đất Gia viễn của bà. Khéo léo thông minh, chúa lo mọi thứ đầy đủ. Chiến thắng Bạch Đằng vang dội mở đầu kỉ nguyên tự chủ sau hơn 1000 năm Bắc thuộc.

+ Ngày 16/6: Tiệc Chúa Năm Phương

Công lao to lớn của Chúa, nhà vua ban sắc phong “Hộ quốc trang huy – Thượng đẳng tôn thần”. Khi Chúa hồi giá về Thiên cung lại được Quốc Mẫu giáo phong cho làm Chúa bà Năm phương cho cai quản bản cảnh khắp hết năm phương. Ngày thác của Chúa là ngày 16 tháng 6 khoảng năm 939 – 944.

Chúa bà hiển linh khắp hết mọi nơi, dạo chơi khắp chốn, một hôm đúng giờ Tý nửa đêm, chúa hiện ra thành một cô gái đẹp tuyệt trần, gọi xe dong chơi, đưa chúa về cây đa 13 gốc, chúa trả tiền nhưng quay lại thì không thấy ai hết, chỉ thấy tiền trong tay là tiềm âm phủ. Người phu xe biết là Tiên thánh khấn vái, Chúa phù hộ cho được như ý. Lại có chuyện một Me Tây thời Pháp dám hỗn láo với đền Chúa, Chúa hành cho ngứa ngáy chí rận, chữa mãi không khỏi, phải đến cầu xin sám hối Chúa, Chúa tha cho Me Tây khỏi và Me Tây đó lập đền thờ rất trang nghiêm.

Sắc phong đầy đủ của Chúa là: “ Ngũ phương Vũ Quận Bạch (Quyến) Hoa Công chúa sắc phong Hộ Quốc Trang Huy Thượng đẳng thần”

Đền thờ Chúa có nhiều nhưng phải kể đến Đền Cấm ở Hải Phòng (Cấm Giang Linh Từ), Đền Tiên Nga ở Gia Viên – An Dương – Hải Phòng (nay ở Máy Tơ, Ngô Quyền) hoặc miếu cây đa 13 gốc trên đường tới sân bay Cát Bi.

Dâng đồ cúng Chúa là nón trắng hài cườm trắng. Chúa về đồng mặc áo trắng dài, làm lễ khai quang chứng đền phủ có thể múa quạt (không múa mồi).

Đền Quan Đệ Nhất I Căn Đồng Số Lính Việt Nam I Jannguyen 

Sưu Tầm